Saturday, January 29, 2011

Argiro redaktatu tzat argiro adierazi pensamentua

Irakurri dut gustura artikulua titulatzen "Jon Juaristiren alde" ganik euskalzale prestu Xabier Mendiguren Elizegi zeina bait da beste kargu askoren artean zuzentzaile an euskal editorial importante bat -zuzentzaile edo korrektore textuena zeintzu dagozen publikatzeko-.

Esaten duenaz Xabier Mendigurenek artikuluan buruz Jon Juaristi nago akort eta dut irakurri bere textua gustura zeren expresatzen da argiro eta zalu Xabier.

Amaitzen du bere artikulua kin paragrapho hau, nola synthesia artikulu osoaren, biltzen duela hor bere aburua buruz esandakoa an artikulu osoa. Honelaxe dio
Euskararen arrisku larriena gaur ez baitira jonjuaristiak, halakoen mamua astinduz beren (eta gure) kontzientzia lasaitu nahi duten erdal praktikanteak baizik.
Paragrapho hortan adierazten du Xabierrek ezin hobeto eta ezin argiago zeintzuk ez dira arrisku larrienak kontra euskara baina ez duena argitzen argiro da zeintzuk dira -bere ustez- arriskua dakarkigutenak, ezen bigarren partea ez dela horren argia nola lehenengoa.

Gainera irakurlearentzat, behintzat potenzialki garenok proeuskara, importanteago da argiro geratzea -bere ustez horregatio- zeintzu dira arriskuak hon euskara ezen ez zeintzu ez dira, esan nahi bait dut ze behar litzatekeela gera argi eta diaphano hori puntua, aparte ulertu hobekixe edo gaizkixago textua, baina hori bai orai lotzen gara textu informativoari gehiago ezi esaten edo defenditzen dena bakoitzak.

Hemen, paragrapho hortan zeina bait da informativoki importanteena jakiteko zer uste daroen, jausi da gure Xabier Mendiguren Elizegi estimatua lakioan -lakioa hon erabiltzea struktura syntaktiko ezegokia zeinaren bidez pensamentua, mezua, adierazpena, informationea du lausotzen irakurleari-, baina ez da jausi lakioan izatea gatik "ehiztari" -idazle- txar eta baldarra baizik sartu bait da terrenu -struktura syntaktiko- ezegoki eta inkluso txar erabili beharko ez litzatekeena behintzat zeinbait kasu konkretutan. Ez dakit ea bera Mendiguren geratu den gustura eta tenplau kin hori paragraphoa.

Nik, baldin balitz nire ikasle bat, esan ahal nioke hori paragraphoa dela nire ustez informativoki lar lausoa eta konfusoa eta ondorioz ahalegin zedila, dadila berriro ere redaktatzera. Zeren gero, a posteriori, behar balitz laguntzen ahal niokela emanik nik laguntzaiño bat baldin entzun nahi baleza nire konseiluak egin lezan gero berak -nola propietario bere textuarena- nahi luena.

Ahalegindu ahal da ere edozein hobetzera hori lausotasun informativo kaltegarria tzat irakurlea. Ea ba.

[Amaitzeko esan ze jakin nahi nuke, engararik ez balego, zergatik idazten duen "konsekuenteak" idatzi beharrean "kontsekuenteak" eta harrigarriki gero idazten dira "intsulina" ordez "insulina" eta mila holako]

1 comment:

Erramun Gerrikagoitia said...

Originalean holaxe dator paragraphoa

Euskararen arrisku larriena gaur ez baitira jonjuaristiak, halakoen mamua astinduz beren (eta gure) kontzientzia lasaitu nahi duten erdal praktikanteak baizik.

Baten batek pensa lezake ze hobetu ahal dela mezua botarik aurrera, aurrerago hori azkeneko "baizik" hori. Ikus dezagun

Euskararen arrisku larriena gaur ez baitira jonjuaristiak, baizik halakoen mamua astinduz beren (eta gure) kontzientzia lasaitu nahi duten erdal praktikanteak.

Dudarik ez dago, behintzat niretzat, ze textua bai hobetu dela baina ez nahiko nola behar lukeen, geratzeko argi eta diaphano dioena mezuak. Ahalegin gehiago ere egin ahal da salvu aurreratu hori "baizik-a", nik behintzat egingo nuke neure entsegu eta ahalegintxoa.