Friday, February 11, 2011

Handitasun edo magnitudea hon S, V, O an SVO eta SOV

Esan ohi izan da eta halan dateke generalean ezen euskara da hizkuntza bat linguistikoki konsideratuz buruz syntaxia' SOV struktura syntaktiko -duna nahiz ez zaion euskarari hain arrotz SVO strukturea, gehiago dela SOV baina duelarik ere erabiltzen SVO. Izanik S subjektua, V verbua eta O objektua.

Normalean (egin ahal litzateke estudio stadistikoa ere, nahi balitz baina ez da horregatio beharrezko) subjektua S eta verbua V dira askoz laburrago, anitez handizki lagurrago ezi objektua O.

Amak nahi du aitak asko irabaztea.

(S) Amak

(V) nahi du

(O) aitak asko irabaztea

Kontatu ahal da luzerea "Amak" S (4 letra), "nahi du" V (6 letra) eta ostera "aitak asko irabaztea" O (18 letra). Phrase gehientsuenak dute horrelakoxetsu proporzioa an magnitude edo luzeran.

Barbaritate bat da erabiltzea OVS strukturea, behintzat informativoki, buruz qualitate informativoa an egunkarietan, Berria, Gara, ...

No comments: