Sunday, March 15, 2009

Behintzat niri kostatu zait

Bai, behintzat niri kostatu zait ulertzea, nola halatsu kostutu edo kostatuko zaikee euskaldun gehienei. Lehenbiziko plana an Berria (domekea 15 martxoa 2009)
Eibarren obusak
zauritutakoei
lehergailuak
gordetzea egotz
diezaiekete

Ote da hau mezu informativoa -agertua an mass media- presentablea informativoki?

2 comments:

Anonymous said...

"Obusak gordetzeagatik zigor ditzakete Eibarren zauriturikoak."

"Obusa ezkutatzea leporatu ahal diete Eibarko zaurituei"

Erramun Gerrikagoitia said...

Prensan agertu den textuak dakarren mezua

"Eibarren obusak zauritutakoei lehergailuak gordetzea egotz diezaiekete"

eta zureak dakarrena, Kristina,

"Obusak gordetzeagatik zigor ditzakete Eibarren zauriturikoak."

dira differenteak, esan nahi du direla differenteak mezuak, informationea. Ez dira, Kristina, berdin mezuak aldetik informationea "egotzi (gordetzea)" edo "zigortu / kondenatu (horiek gizonok)".

Nire ustez, gaberik sartu mezuan edo informationean, uste dut hobe da bereiztea ipinirik aparte eta distante visualki batetik "Eibarren obusak zauritutakoei" eta harago sarturik tartean verbua "gailuak gleherordetzea". Orobat uste dut ze emanik verbua syntetikoki "egotz diezaiekete" da diffikultosoago ezi emenaik periphrastikoki "egotzi ahal zaie". Gerantzen zela textua, hartara, holan

"Eibarren obusak zauritutakoei egotzi ahal zaie lehergailuak gordetzea (edo gordetzea lehergailuak)"

Nik uste, textua, mezua, informationea geratzen da itxurosoago eta digeribleago, jakinik horregatio ez da possibilitate bakarra.