Tuesday, March 17, 2009

Irakurria an aurkezpena, aurkezpenean

Azkenean irakurri dut eta estudiatu libura Testu-antolatzaileak, Erabilera estrategikoa 2008 eta gustatu zait liburua, gehiago zaidala gustatu parte theoriko lehenengoa ezi bigarrena praktikoa. Aurkezpena egina dio liburuari hak Corpus batzordeburuak na Jagon Saila, presidente akademiarenak hak Andres Urrutia eta nola zait iruditzen interesantea hor dioena an aurkezpena dakart (dakardaz) blogera aurkezpeneko bi azken paragraphoak hon presidente Andres Urrutia.

Hara hemen
Holakoetan, komunikazioaren estrategia behar du euskarak, gramatika eta hiztegia bezainbeste, motz eta urri gelditu nahi ez badu. Horra doa Euskaltzaindia ere, jakinik hizkuntza baten mormalizazio-lana hutsaren hurrengoa dela, hizkuntza hori bizirik ez badago testu idatzi eta ahozkoetan.

Euskaltzaindiak, euskararen akademiak, ihes eta oies baino, borborrean eta jendaurrean nahi du euskara, eta bidegintza horretarako norabideak liburu honetan ikusten ditu, zuzen bilduak eta apailatuak. Betoz holakoak. Artean, zorionak Pello Esnali, ibilbide honetan lemazain tinkoa izan dugulako; zorionak, orobat, bidaide izan ditudan Euskaltzaindiaren Jagon Saileko Corpus batzordekideei; eta agiantzarik gozoenak, geroenean ere lan honek segida izango duelakoan.

Jagon Saila
Corpus Batzordea

Burua
Andres Urrutia

Idazkaria
Paskual Rekalde

Kideak
Dionisio Amundarain
Joseba Butron
Pello Esnal
Igone Etxebarria
Juan Luis Goikoetxea
Andres Iñigo
Patxi Iñigo
Xabier Mendiguren
Joxe Ramon Zubimendi

1 comment:

Josu Lavin said...

Car amico Erramun,

Le version le plus actualisate de mi GRANDE THESAURO DE INTERLINGUA es in le sito official del Academia pro Interlingua que io preside:

http://interlingua.wikia.com/wiki/GRANDE_THESAURO_DE_INTERLINGUA

Illo va destinate principalmente a lexicographos, studentes e interessatos in general in iste instrumento moderne de communication appellate INTERLINGUA, le lingua international.

Le texto complete del GTI es attingibile directemente ab iste adresse infra:

http://groups.google.com/group/academiaprointerlingua/web/GTI.zip

in formato txt, legibile in qualcunque computator.

Imbracios amical

Josu Lavin