Sunday, December 28, 2008

Skrupulu obsessivoak edo gehiago realitate gordina?

Dudalarik irukurtzen honalatsukoak

  • Deabruaren egitekotako bat gure burua nahastea baita, eta deabrua ez baitago kanpoan, gure baitan eta gure buruan baizik, aingeru guardakoa ere buruan daukagun bezala.

ordez irakurri beste honelakoak

  • Deabruaren egitekotako bat gure burua nahastea baita, eta deabrua ez baitago kanpoan baizik gure baitan eta gure buruan, aingeru guardakoa ere buruan daukagun bezala.
zait etortzen izpiritura holako tristezia bat ustez, neure ustez, ez dutela / dela maite euskara azkar eta goxoki, eta ondorioz ere euskadunak gure populua, edo dutela / dela skribitzen lar ohargabeki euskaraz.

Ba dateke sentimentu hori, hori-sentimentu triste lanbro lauzo bare hori, izatea lar subjektivoa eta realitatetik urrunduxea eta ere akaso -akaso bai, baina ere akaso ez- ondorio neure skrupuluak, skrupulu euskalzale obsessivoak.

1 comment:

Erramun Gerrikagoitia said...

Hara nolako phrase komparativo anthologikoa dut irakurri non kompartzen bait da

1) normalak adjektivoa

kin

2) oso tarteko adjektivoa

arartez

3) baizik partikula komparativoa.

Kasu eman dagoen distantzia longitudinala eta ere visuala artean hiru elementuok: noarmalak, oso tarteko eta baizik. Observa ere kokapen lekua bakoitzarena. Hara anthologiako anthoa, lorea.(pag 103)

Guztiz beste gauza bat gertatu zen, ordea, handik pare bat egunera ezusteko bisita bat izan zutenean [komentuan]. Ez ziren /normalak/ bisita haiek -bisita-arautuak estu-estuak izateaz gain, bai herria eta bai herriko lurretan zegoen komentua ere munta eskasekoak ziren giza irizpide lurtar bait dagokionez-, /oso tartekoak/ /baizik/.

San Silvestre eguna, Patra, Grezia.