Sunday, December 07, 2008

Zein mesedegarri, behintzat batzutan, prepositioneak

Irakurri dut gaur titular hau

DURANGOKO LIBURU ETA DISKO AZOKA

Jendetza arteko bidaia Goienkalen, Barrenkalen eta Artekalen

eta pensatu dut zein egoki eta mesedeko litzateke erabiltzea eta sartzea hemen prepositionea. Hara:

DURANGOKO LIBURU ETA DISKO AZOKA

Jendetza arteko bidaia an Goienkale, Barrenkale eta Artekale

Ez al da egokiago edozeinentzat? eta natural? Zer luke txarrik?

12 comments:

Anonymous said...

Egia da inesiboa behin adierazten bada, erosoagoa izan daitekeela irakurtzea, irakurlearengana heltzea (niretzat bada). Inesiboa amaieran jarriz gero, ez litzateke horren efektiboa izanen:

"DURANGOKO LIBURU ETA DISKO AZOKA. Jendetza arteko bidaia Goienkale, Barrenkale eta ArtekaleN"

Ekarri duzun textua goiburua da, eta nik uste dut testuinguru horretan zure aukerak ederki laguntzen diola komunikazioari. Dena den, esan behar dut hauxe ere ondo ikusiko nukeela:

"DURANGOKO LIBURU ETA DISKO AZOKA.
Jendetza arteko bidaia Barrenkale(N) eta ArtekaleN"

[Hau da, marka "gehiegi" ez pilatzea]

Edo:

"DURANGOKO jendetza arteko bidaia" erabiliz ere, izan ere, badakigu Durangon zer eskaintzen den data hauetan.

Anonymous said...

Eta Gilenen galderaren zuen erantzunak irakurtzea gustatuko litzaidake, ahal duzuenean.

Erramun Gerrikagoitia said...

Pozten nau, Kristina, irakurtzeak zure paragrapho hau

Egia da inesiboa behin adierazten bada, erosoagoa izan daitekeela irakurtzea, irakurlearengana heltzea (niretzat bada). Inesiboa amaieran jarriz gero, ez litzateke horren efektiboa izanen

zeinak erakusten du ze ez zaizu egiten -behintzat kasu hontan- prepositionea, prezeski an delakoa, lar inkomodo eta lar stridente.

Uste dut dela

an prepositionea

erailtzen hasi ahal den bat aski naturalki. Hori da nik sentitzen dudana eta baita ere hori date zuk, Kristina, diokezuna.

Anonymous said...

Hara, nik "an" preposizioari buruz baino ari nintzen inesiboa zerrendaren haieran markatzearena, eta ez amaieran. Ea "an, in, dans, en, à, -n" izan behar duen, uste dut, printzipioz, beste eztabaida bat dela.
Eta zer diozu Gilenek aurreko post-ean plazaratu digun galderaz?

Erramun Gerrikagoitia said...

Kristina, orai lehenengo ariko naiz buruz zure galdera hau

Eta zer diozu Gilenek aurreko post-ean plazaratu digun galderaz?

Zentra naiten apur bat joan naiz berriro irakurtzera dioena Gilenek. Ikusi dut ze bere galderea ez horren explizitoa, bedere niretzat, da

Ez al dute bi extremismoek elkar elikatzen?

Non, niretzat, extremo bat da delako jaun horren jarrerea eta beste extremoa nik, xuxen, ez dakit zeri xuxen referitzen da.

Behar luke berak, Gilenek, explizitatu edo esan zuk, Kristina, zeri referitzen da zure ustez.

Nolanahi ere niretzat ez da galdera hori horren pertinentea darabilgun theman, ze ikus ez dio nehork oratu baizik zuk soil. Nik esaten nuke dela "anekdota" interesante lateral bat. Ez dakit, hori da nire eretxia.

Gainera zuk ere, Kristina, diozu hauxe

Ez dut ongi ulertu "Bi extremismoak" zeintzuk diren. Hizkuntza eta politika esan nahi duzu?

Kristina, beste kommentario batean, ez oraiko hontan, ariko naiz buruz diozun hau

Hara, nik "an" preposizioari buruz baino ari nintzen inesiboa zerrendaren haieran markatzearena, eta ez amaieran. Ea "an, in, dans, en, à, -n" izan behar duen, uste dut, printzipioz, beste eztabaida bat dela.

Sarri arte, Kristina eta guziok.

Erramun Gerrikagoitia said...

Skribitua duzu, Kristina, hau

Hara, nik "an" preposizioari buruz baino ari nintzen inesiboa zerrendaren haieran markatzearena, eta ez amaieran. Ea "an, in, dans, en, à, -n" izan behar duen, uste dut, printzipioz, beste eztabaida bat dela.

Erramun Gerrikagoitia said...

Barkatu Kristina' uste gabe sartu dut kommentarioa eta igorri nahi gabe hasiaz batera. Beraz, hara berriro hasi.


Skribitua duzu, Kristina, hau

Hara, nik "an" preposizioari buruz baino ari nintzen inesiboa zerrendaren haieran markatzearena, eta ez amaieran. Ea "an, in, dans, en, à, -n" izan behar duen, uste dut, printzipioz, beste eztabaida bat dela.

Esaten duzu ze ari zara markatzeaz inessivoa hasieran na zerrendea.

== Jendetza arteko bidaia
Goienkalen,
Barrenkalen eta
Artekalen.

eta ez zara sartzen esatean zein forma behar luke prepositione horrek -kasu hontan inessivoa-
(baina markatuz zerrendaren hasieran = prepositionea)
edo izanik

"an,
in,
dans,
en,
à,
-n
"

Aukeratzekotan prepositione bat -hori da, zure hitzekin: zerrendaren hasieran markatua- onena litzateke hautatzea aukeran euskarazkoa

an
(etxean, mendian, itsasoan, ...)

ezen ez kanpokoak (in, dans, en, à). Ipini duzun azkena (-n) ez dut ipini ze da postpositionea doana atzean, ez hasieran.

Hori nire gogoetea.

Anonymous said...

Ea ba, oraingoan ez dut zure oharra ongi ulertu, berriz ere hemen doaz nire iritziak:

1.- Zerrenda luzea bada, nik uste dut inesiboaren marka hasieran jartzen bada irakurlea ez dela horrenbeste nekatuko izenburuen irakurketan.
2.- Marka zein den, zein izan "behar" den, ordea, beste eztabaida bat da.
3.- Ez dut euskarazko -n gaizki ikusten!

Noski, Gilenen galdera(k) erretorikoa izan daite(z)ke, nik, ordea, ez d(it)ut horrela interpretatu, honatx:

"Zer dakizue presun horretaz?

Ez al da negargarria halako intelektualek arrakasta ukaitea sartzen jendearen buruetan halako opinio bortitzak? Zeren emakumeak ez zuen amore ematen hazbete bat ere nire kontrargudioen aurrean.

Ez al dute bi extremismoek elkar elikatzen?".

Anonymous said...

Bi extremismoak izan daitezke:
1.- Emakume horrek amore ez ematea, kritikarik ez onartzea, alegia. Muturreraino itsuturik egotea.
2.- Idazle horrek horrelako gauzak idatzi, zabaldu eta sostengatzea.

Erramun Gerrikagoitia said...

Gauzatxo bi bakarrik oraikoan, Kristina.

Bat,
esatean ze nik ulertu dut ongi zuk diozuna zeure 3 puntuotan. Bakarrik esan ze 3.ean partikulea -prepositionea- ez da

-n

nola zuk diozu seguruenez errakuntzaz baizik

an.

Bi,
esaten duzu
oraingoan ez dut zure oharra ongi ulertu. Beraz, nahi nuke gaztiga dezazun non izan duzu hori diffikultatea ez ulertzeko ongi nire oharra. Izango litzateke guzion mesedeko eta lehenengo niretzat. Nik repasaturik ere nire kommentarioa ezin dut susmatu non egon ahal da hori diffikultatea, esaiguzu bada mesedez.

Josu Lavin said...

Erramun maitea,

Idatzi duzu hau:

Jendetza arteko bidaia an Goienkale, Barrenkale eta Artekale

eta galdetu duzu geroago:

Ez al da egokiago edozeinentzat? eta natural? Zer luke txarrik?

Blog honetan parte hartu ohi dugunontzat egokiagoa izan liteke, natural ere gerta lekiguke eta berez ez luke deus txarrik izango.

Jende "egokiago","normal" eta "deus txarrik ez dutenei" galdetu behar zenieke, ezta?

Begira, realitatea eraldatzeko realitatea ezagutu beharra dago.

Egunotan Durangon bildu diren euskal idazleei galdetu behar zenieke: Atxaga, Irigoien, etc.

Ala plano teorikoan ari zara?

Niri oso egokia iruditzen zait AN preposizioa. Eta AREN, ARI, etc.

Atxagak, irigoienek eta erabiltzen hasi arte igual ez ditut erabiliko, ze igual txarto ikusiko nau jende "normalak", egokiagoak" eta "deus txarrik ez dutenek".

Adeitsuki

Erramun Gerrikagoitia said...

Josu, esan duzun guziaz nago konforme ezen "guretzat" izan ahal dena normala eta naturala izan ahal da aitzitik bestetzat eznormal eta eznatural eta inkluso ere anormal eta anatural.

Nik baldin sarbiderik, possibilitaterik, banu larter galdetzen nieke edo Atxagari edo Irigoieni edo edozein relevanteri. Nik hemen blogean -kin duen bere hedadura soziologikoa- galdetzen diot lehenik neure buruari eta ere hemengo edozeini.

Baina ni ez nago zain erabiltzeko hau edo bestea -euskarazko munduan edo an neure bizitzako osterantzeko arloak- harik jakin "horiek beste relevanteok" (Atxaga, Irigoien, ...) zein eretxi duten. Ni ari naiz neure bidegintzan, ahalik txukunen, begiratu barik lar albora baina horregatio uko egin barik alboari. Blogak ba ditu bere limiteak ere.

Oxala sartzen balira hemen Atxaga, Irigoien, ... Nire aldetik edozein edozeini ongi etorri.