Thursday, December 11, 2008

Lexikoa eta orthographia na lexikoa

Lehenbizian etorri zait burura titulatu behar nuela hau posta soilki

Lexikoa eta orthographia

baina nola loturik dago orthographia ai lexikoa' eta da orthographia derivatu bat datorrena lexikoatik, hitzetik, pensatu dut hobe zela titulatzea nola bait dut titulatu azkenean

Lexikoa eta orthographia na lexikoa

edo

Lexikoa eta orthographia lexikoarena

edo

Lexikoa eta lexikoaren orthographia

Euskara erren (renquear) dabil lexikoan eta doa tatarrez (ez da heltzen joatera dandarrez) katastrophikoki orthographian. Syntaxian ere dituelarik problemak da beldurgarria baldin nahi bada erabili prosa fluido fite bat an mundu moderno rapido hau. Baina lot nakion oraikoan soil

lexikoari lehenbizi

eta gero ahaztu gabe

ai orthographia.

Har dezada nola hitz prototypoa:

visionario

So eginik lexikoari hauxe diote euskal hiztegi labeldunek (hiztegi sensationalista edendunek)

elhuyar: ameslari, irudikor, begitaziodun

3000 hiztegia: irudikor, meslari

Morris: ameslari, argidun, igarle, etorkizun zena duen, utopiko

Aitzitik hara hitz hori an Europako hizkuntza relevanteak

es. visionario
fr. visionnaire
in. visionary
al. Visionär
it. visionàrio

Visionario
Se refiere a la persona fantasiosa, que cree o imagina cosas imposibles o que tiene visiones sobrenaturales.

Visionary
A person who has the ability to think about or plan the future in a way that is intelligent or shows imagination.

Visionnaire
Qui a suffisamment d’influence pour que ses idées soient reprises dans le futur; Qui a, qui croit avoir des visions, des révélations; (Figuré) Qui a des idées folles, des imaginations extravagantes, des desseins chimériques; Quelqu’un qui a suffisamment d’influence pour que ses ...

Visionär
Eine Person mit Visionen, besonders ein Künstler

Visionàrio
Si dice di persona che crede reali cose inesistenti, o che formula progetti irrealizzabili

Ez izanik ere exaktuki identikoak definitioneak ikusten da ze atxekitzen dute hitza eta konsideratzen ahal dugu eta dugu konsideratzen hitz kommuna okzidenteko hizkuntzetan.


Zer esan ahal dugu gorritu gabe buruz euskarazko versioneak, gorago ikusiak?. Har balezate ere hitza lexikalki

-visionario-

zer zentzu luke skribitzeak

bisionario?


Bide onean ote goaz euskaldunok intelligenteki? Eta bigarrenik bide onean ote daroagu euskara, "gure hizkuntza kutun bihotzekoa"?

16 comments:

Anonymous said...

Hola Erramun, iruditzen jata hartzen dozula landarea orrietatik eta ez zuztarretik. Nire ustez arazoa ez da "bisionario" idaztea "visionario" idatzi beharrean (hori niretzat ardura bako txikikeria bat baino ez da), baizik eta "ameskor" eta ganerako 'sinonimo' anbiguo eta polisemiko sorta guztia erabiltea Europa osoan "visionario" hitzaren bidez adieratzen dabeena adierazteko. Bestela esanda, arazoa ez da aukera ortografiko bat edo beste egitea, aukera LEXIKO bat edo bestea egitea baino, hau da, Europako ONDARE LEXIKO KOLEKTIBOA ereferentziatzat hartzea ala ez hartzea euskeraren hiztegi modernoa osatzerakoan. Ondare europeoa aukeratzen badogu, Amurizak dinoen legez bidea eginda daukagu eta gauzak asmatzen zertan ibili ez dogu izango; aldiz, geu hasten bagara asmatzen europeoek joan dan mila urtean osatu dabien ondare lexiko komuna (milaka berba!), orduan egundoko izerdiak bota beharko ditugu eta emaitza izango da desastre bat, gure esparru kultural komunagazko lokarriak (Europa) sendotu beharrean ahuldu egingo baititugu eta, ganera, ezingo doguz gainditu ezetara be anbiguedade eta polisemia arazoak, ze berba baten esparru semantikoa finkatzeko ez da nahikoa autoridade akademiko batek dekretuz esatea zer esan nahi daben berba horrek, baizik eta erabilerak mugatzen dau denporaren buruan eremu horren hedadura eta horretarako denpora asko eta asko behar da, eta guk gauza bat sobran ez badogu hori da denporea.
Hortxe dago arazoa, Erramun, ez zuk aitatzen dozun b/v txikikeria ortografiko horretan.

Maite Abaitua

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Peninsulako euskaldunek /bisionario/ ahoskatzen dute hitz hori erabiltzen dutenean, erabili egiten baitute.

Kontinenteko euskaldunek ez dakit erabiltzen duten, ez eta zein forma pean eta nola ahoskatzen duten ere ez.

Interesantea litzateke puntu hau aztertzea tranparik gabe.

/bisionario/ ahoskatzen badute neuk horrelaxe erabiliko nuke euskaraz. Baina, /visionario/ nahiz /visionera/ edo antzera ahoskatzen badute VISIONARIO idatzi beharra legoke.

VIDEOren kasuan ez daukat dudarik neuk entzun baitiet horrelaxe V labiodentalaz.

Lot gakizkion realitatearen gordinari.

Edo ahozko erabilera biak onartzen badira, idazkera biak ere ontzat eman daitezela!

Neuk VISIONARIO idatziko dut, ahoskatu bezala, alegia.

PHILOSOPHIA modukoetan bi formak onartu beharko lirateke:

PHILOSOPHIA eta FILOSOFIA

Zein mesede dakarkio euskaldun kontinental bati FILOSOFIA idazteak? Zergatik desikasi behar du jada ongi dakiena, eta frantses nahiz angleserako ongi datorkiona?

Evidenteki, synonymoak ere ez dira zertan galdu behar. Baina, modu natural batean, zeren idazle batzuek lehen idazketan visionario modukoak idazten baitituzte eta geroz hasten dira haiek, edo zuzentzaile profesionalek, hitz-ordezkatze lan suizidan.

Ez da hain konplikatua, baina EZ DUTE NAHI! No les da la gana!

Así nos luce el pelo!

Eta nola guk ez dakigun indarrak biltzen gurutzaturik sartzen digute behin eta berriz!

Adeitsuki

Josu Lavin said...

Erramun maitea,

Kontakta zenezake Iparraldeko euskaldunen batekin eta galde zeniezoke ea nola erabiltzen duten eta nolako ahoskeraz?

Ea visionario edo visionera edo antzekoa den, eta B ala V.

Duda gabe, mikrofonoa hartuta ustegabeko grabaketak egin behar lirateke eta proba modura aurkeztu.

Baina, horretarako organizatuta egon behar gara.

Euskara reala existitzen den hizkuntza da eta sekulan ez da bildua izan egiatan den bezala.

Azkuek berak ere tranpak egiten zituen.

Euskaldunek erabiltzen dituzten hitzak eta struktura gramatikalak ez dira hiztegietan eta gramatiketa biltzen.

Ez dakit noiz hasiko garen idatziz ere erabiltzen ahoz konplexurik gabea den hizkuntza!

Ez dakit noiz garbituko ditugun belarriak eta populuari entzun.

Blog honetan eta Rubiorenean proposatu diren ideia deskabellatu asko ohi-ohikoak dira populua gan.

Ez dut erabiltzen populu hitza tono pejorativoan. Populua geu baikara.

ORGANIZATION!

PROPAGANDA ETA AGITATION!

Blog batzuk ez dira aski.

Adeitsuki

Josu Lavin

Gilen said...

Eta beste kontu bat da signifikantzá, jakina.

Kontua date dirudien baino konplikatuago. Bai, badugu gutxi gora-beherako formá milaka hitz komun internazional horientzat. Baina hitzok esan nahi ote dute gauza bera hizkuntz guztietan?

Onartzen badugu "visionario", edo "bisionario", euskararentzat, zein esanahi emango diogu? Espainierarena? Frantsesarena? Ingelerarena? Ze Erramunek azaldu bezala badira nnabardura diferentak hizkuntzatik hizkuntzera.

Josu Lavin said...

Gilen maitea,

INTERLINGUA prestatu dutenek eduki dute hori kontutan, lexiko internazionala finkatzerakoan.

Ez da aski terminoen aspektu optikoa, SIGNIFIKANTZAK ere internazionalak izan behar baitira!

Per exemplo.

SUCCESSO hitzak interlinguan, frantses eta anglesez bezala, ARRAKASTA esan nahi du eta ez gaztelaniazko SUCESO.

Zuzen mintzo izan zara bai!

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Maite Abaitua, esan zuri lehenengo ongi etorri blogera zeren agertu duzu zure ustea buruz

lexikoa

non ni ere akort nator zurekin eta ere buruz orthograhia,

orthographia na lexikoa

(lexikoaren orthographia), non ez gatozen bat biok apreziationean.

Lexikoak, hartzen den lexikoak, dakar ondorioz, ondorio ineludiblez a posteriori orthographia bat, orthographia hain delako bat. Ezen orthographia dago beti "subordinatua" lexikoari. Baina ba du bere importantzia seguru, batera edo bestera jo.

Esaterako bere importantzia handia du galtzeak eskuko atzamar txikerrak baina da gutiago importantea ezi galdu atzamar potoloa edo begi bat edo inkluso biak. Konforme ezta, Maite, Maite Abaitua?

Nahi nuke agertu daizun gehiagotan ere zure partea hemen. Hala biz.

Buruz diskordant gagozen arloa -orthographia, ortografia- zer nahi duzu nik esatea? Zergatik uste duzu, Maite, ze kasurako harturik visionario / bisionario hitza dela txikikeria edo txikerkeria bat aritzea buruz tratatu thema hori?

Nahi zendukeen arte, Maite.

Erramun Gerrikagoitia said...

Maite, esaterako zuretzat erabiltzea

rublo

edo

errublo

zer da thema lexikala edo orthographikoa?

Josu Lavin said...

Car Erramun,

Ubi es tu? Illac in Africa del Sud, o hic in Africa del Nord?

Imbracios amical

Josu Lavin
http://groups.google.com/group/academiaprointerlingua

http://interlingua.wikia.com

CHAT MULTILINGUE VIA SKYPE:

http://interlingua.wikia.com/Chats

Josu Lavin said...

CORRECTION:

Le chat multilingue es hic:

http://interlingua.wikispaces.com/Chats

Io es josulavin in skype.

Usa Skype!

JL

Anonymous said...

Kaixo Erramun eta eskerrak zure ongi etorriagaitik. Gustora hartzen dot zure gonbitea baia oraindixik dinotsut ez nazela oso jantzia kontuotan eta horregaitik gurago izaten dodala albotik begira egon musturra saltsan sartu baino. Atzokoa salbuespena izan da.

Nire argumentuari hauxe erantzuten deutsazu:

"Lexikoak, hartzen den lexikoak, dakar ondorioz, ondorio ineludiblez a posteriori orthographia bat, orthographia hain delako bat. Ezen orthographia dago beti "subordinatua" lexikoari. Baina ba du bere importantzia seguru, batera edo bestera jo.

"Esaterako bere importantzia handia du galtzeak eskuko atzamar txikerrak baina da gutiago importantea ezi galdu atzamar potoloa edo begi bat edo inkluso biak. Konforme."

Hiru bider irakurri dodaz parrafo biok baia azkenean ez dot ulertu zergaitik dan inportantea bisionario idatzi ala visionario idatzi. Begi bat galtzea larriagoa dalako hatzamar bat galtzea baino? Hori da motiboa? Begi bat garestiagoa eta premina handikoagoa dana bagenekien baia ez dot ikusten loturarik horren eta b/v kontuaren artean.
Zer irabazten/galtzen da bisionario idatzita? Zer irabazten/galtzen da visionario idatzita? Niri gogoratzen jatan gauza bakarra da forma horreetariko bat jatorragoa izango dala etimologiaren aldetik, baldin eta hitza latineko vedere aditzetik badator. Bueno, hori zaindu gura bada, zuztar etimologikoa zaindu nahi badozu, ba bueno, onartu leike argumentua. Baia nik barriro dinotsut inportantea ez dala hori. Hori inportantea izan leike erudito eta linguista batzuentzat baina hizkuntzaren osasunarentzat zatia inportanteagoa da zubi zuzenak egitea euskeratik Europako ondare lexikora, edozelakoa izanda be berba bakotxerako aukeratzen dan soineko ortografikoa (b ala v, f ala ph). Nire ustez oso erraza izango litzateke ortografia adostea eta aukera posible guztien artean gehienon gustoko formak aukeratzea. Horretan ez litzateke arazorik egon behar. Baia beste kontu bat da adostu behar dogunean gure hiztegiaren izakera bera, hau da, hiztegi autoktono bat sortu eta garatu behar dogun ala hiztegi paneuropeotik edan behar dogun eta gure zaragiak bete. Dilema hori oso garratza da, eta Amuriza irakurri baino ez daukozu ikusteko bide bat hartu ala bestea hartu zelango ondorioak etorri leikezan: zehaztasuna eta paneuropeismoa bide bat hartuta, eta anbiguedadea eta isolamendua bestea hartu ezketino. Ostera, zure burukomina ei dan b/v lango arazo horreek ez dauke traszendentzia haundirik euskeraren munduan, behintzat maila praktikoan eta gure eguneroko preminak betetako orduan. Horregaitik, zure galderari erantzuteko, esango deutsut niretzat rublo idatzi edo errublo idatzi oinarri-oinarrian ez dala arazo handi bat. Nahikoa da danon artean adostea zelan idatzi behar dan eta kito. Autortzen dot nik neuk agoz rublo esaten dodala eta eneukela arazorik euko rublo idazteko. Horretan ikusten dot bai egin direla larregikeria asko, esaterako ts-ren inflazinoa (prensa > prentsa, sensazino > sentsazio e.a.), baia ez dot uste gatxegi izango litzatekenik kontua erdibide batera ekartea, borondate apurtxo bat jarri ezkero. Rublo idatzi behar dala adosten dala? Ba rublo idazten da eta kito. Errublo idatzi behar dala adosten dala? Ba errublo idazten da eta kito. Nik ez daukat arazorik, baldin eta danon artean erabagitako kontua bada, eta ez akademiko gutxi batzuk euren kauten arbitrariamente (arbitrarioki?) hartutako erabagia. Hor bai euki beharko leukiela eritxia emoteko aukerea euskaldun guztiak.

Badakit ez zaitudana ekarriko neure eritxira ze oso gogor oratzen deutsezu zure printzipioei, baia behintzat ahalengidu naz nire ikuspegia azalduten.

Ondo ibili. Maite Abaitua.

Anonymous said...

Adiskideak,

ItzuList izeneko foro bateko kide batek pausatzen du gaur galdera bat aski kuriosa zeinarentzat segur da hemengo batek baino gehiagok izango duela naski arrapostu ederrik.

Interesgarria izango da ikustea paradigma euskaltzaindiakotik zer aterabide emaiten dakoten arazo bestenaz aski sinple horri. Huna beraz galdera:

"Kaixo.

Beste batzuetan ere agertu da gaia plaza honetan. Ibili naiz bila, baina ez dut topatu erantzun biribilik.

Nola esan behar da, euskaraz, “Licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto”?

Hona zer datorren Itzul-eko mezu batean:

'Nik uste dut garbi eduki behar dugula, lehenik eta behin, lizentziadun titulua Espainiako erregeak, eta haren izenean Hezkuntza ministroak ematen duela. Horren arabera, kasu honetan, "por" preposizioak ez luke agentea markatuko, hau da, nork eman duen titulua, "noren edo zeren bitartez" lortu den baizik'.

Horren arabera, “Filosofian lizentziaduna Deustuko Unibertsitatearen bitartez” edo litzateke goikoa, ala?

Zer deritzozue?

Eskerrik asko".

Horradino jaun horren galdera. Gauden orai ItzuListeko adiskideen arrapostuari beha.

Xabier Erroteta

Erramun Gerrikagoitia said...

Maite, Maite Abaitua, esan ze jada esan nuena ezen atseginez irakurri nuela zuk esandakoa eta ere esateko modua esan nahi dut darabilzun euskara eta orai nahi dut gehitu ze oraikoa dut irakurri ez atseginez baizik etseginagoz. Benetan.

Bigarrenik esan ze animatzen zaitut uztera baztarrean part (hau da Lekeition erabiltzen den berbea: part) hori diostasuna, diozuna, dioskuzuna

dinotsut ez nazela oso jantzia kontuotan eta horregaitik gurago izaten dodala albotik begira egon musturra saltsan sartu baino

nik zaitut animatzen daizun parte hartu edozein debatetan non uste duzu ahal duzula apportatu positivoki zeozer on. Baina, naski, egizu nahi duzuna, hori bai.

Amaitzen duzu esanez hauxe

Badakit ez zaitudana ekarriko neure eritxira ze oso gogor oratzen deutsezu zure printzipioei, baia behintzat ahalengidu naz nire ikuspegia azalduten.

Hau irakurtzean pensatzen dut, Maite, ez nauzula ondo ezagutzen eta prejuzguak dituzula buruz nire personea eta neure eretxiak, predispositioneak, opinioneak, etc. Ez dut gustura irakurri ze uste dut ez dela egia eta proba bat da hau bloga non edozeinek esan ahal du nahi duena.

Gainera nik sentitzen dut ze blog bat ez dago zuzendua behintzat zuzenki, eta beharbada ezta ere tangentzialki preseski, inor konvenzitzera eta ekartzera norbere ez eretxira eta gutiago opinionera. Blog hau ez da nire sentipenez egiteko proselitismoa. Berba batean nik ez dut nahi derrigorrez inor ekarri nahi neure eretxietara baizik agertu -kasu hontan buruz problematikea na euskara- zer nik uste dut eta batzutan ere uste daroat dituela euskarak konpontzeko, hobetzeko beharrak. Inoiz baldin elkar ezagutuko bagendu personalki, uste dut, zeozer kambiatzen zendukeela eretxia buruz ni eta personalitatea.

Nola, Maite, zure speachean ari zara buruz puntu diffente eta diverso asko pensatu dut zatikatzea zure paragrapho luze hori izan dadin hobeto eta errazago niretzat erantzutea zuri, baina puntuz puntu. On litzateke nola zu nola edozein ahalegindu gaitezen ematera geure pensamentua zatiturik paragraphotan eta ez dena edo gehiena parapho luzen batean noiz dagozen barruan puntu differenteak. Hori da, date, paragraphoaren betekizuna. Baina,hori bai, bakoitzak ba dauka bere stylo propioa redaktatzeko, seguru. Orai esan badut hau da ze nik, behintzat hemen etxean neuretara, beharko dut zatitu zure parrapho hori, Maite, baldin nahi badut erantzun ahalin hobetoen puntuz puntu diozunari. Baldin maisukeria sundarik balu diodan honek diskulpatu. Zatiketok ez dirateke beharbada egokienak eta zeuk egingo zenduzekenak.Hara nola zatitu dut zure "rollo" (ez hyginiko) luze hori, on beharrez.


Hiru bider irakurri dodaz parrafo biok baia azkenean ez dot ulertu zergaitik dan inportantea bisionario idatzi ala visionario idatzi. Begi bat galtzea larriagoa dalako hatzamar bat galtzea baino? Hori da motiboa? Begi bat garestiagoa eta premina handikoagoa dana bagenekien baia ez dot ikusten loturarik horren eta b/v kontuaren artean.

Zer irabazten/galtzen da bisionario idatzita? Zer irabazten/galtzen da visionario idatzita? Niri gogoratzen jatan gauza bakarra da forma horreetariko bat jatorragoa izango dala etimologiaren aldetik, baldin eta hitza latineko vedere aditzetik badator. Bueno, hori zaindu gura bada, zuztar etimologikoa zaindu nahi badozu, ba bueno, onartu leike argumentua.

Baia nik barriro dinotsut inportantea ez dala hori. Hori inportantea izan leike erudito eta linguista batzuentzat baina hizkuntzaren osasunarentzat zatia inportanteagoa da zubi zuzenak egitea euskeratik Europako ondare lexikora, edozelakoa izanda be berba bakotxerako aukeratzen dan soineko ortografikoa (b ala v, f ala ph).Nire ustez oso erraza izango litzateke ortografia adostea eta aukera posible guztien artean gehienon gustoko formak aukeratzea. Horretan ez litzateke arazorik egon behar.

Baia beste kontu bat da adostu behar dogunean gure hiztegiaren izakera bera, hau da, hiztegi autoktono bat sortu eta garatu behar dogun ala hiztegi paneuropeotik edan behar dogun eta gure zaragiak bete. Dilema hori oso garratza da, eta Amuriza irakurri baino ez daukozu ikusteko bide bat hartu ala bestea hartu zelango ondorioak etorri leikezan: zehaztasuna eta paneuropeismoa bide bat hartuta, eta anbiguedadea eta isolamendua bestea hartu ezketino.

Ostera, zure burukomina ei dan b/v lango arazo horreek ez dauke traszendentzia haundirik euskeraren munduan, behintzat maila praktikoan eta gure eguneroko preminak betetako orduan. Horregaitik, zure galderari erantzuteko, esango deutsut niretzat rublo idatzi edo errublo idatzi oinarri-oinarrian ez dala arazo handi bat. Nahikoa da danon artean adostea zelan idatzi behar dan eta kito.

Autortzen dot nik neuk agoz rublo esaten dodala eta eneukela arazorik euko rublo idazteko. Horretan ikusten dot bai egin direla larregikeria asko, esaterako ts-ren inflazinoa (prensa > prentsa, sensazino > sentsazio e.a.), baia ez dot uste gatxegi izango litzatekenik kontua erdibide batera ekartea, borondate apurtxo bat jarri ezkero. Rublo idatzi behar dala adosten dala? Ba rublo idazten da eta kito. Errublo idatzi behar dala adosten dala? Ba errublo idazten da eta kito. Nik ez daukat arazorik, baldin eta danon artean erabagitako kontua bada, eta ez akademiko gutxi batzuk euren kauten arbitrariamente (arbitrarioki?) hartutako erabagia. Hor bai euki beharko leukiela eritxia emoteko aukerea euskaldun guztiak.

Erramun Gerrikagoitia said...

Skribitu nuen nik, Maite, ondokoa

Maite Abaitua, esan zuri lehenengo ongi etorri blogera zeren agertu duzu zure ustea buruz

lexikoa

non ni ere akort nator zurekin eta ere buruz orthograhia,

orthographia na lexikoa

(lexikoaren orthographia), non ez gatozen bat biok apreziationean.

Lexikoak, hartzen den lexikoak, dakar ondorioz, ondorio ineludiblez a posteriori orthographia bat, orthographia hain delako bat. Ezen orthographia dago beti "subordinatua" lexikoari. Baina ba du bere importantzia seguru, batera edo bestera jo.

Esaterako bere importantzia handia du galtzeak eskuko atzamar txikerrak baina da gutiago importantea ezi galdu atzamar potoloa edo begi bat edo inkluso biak. Konforme ezta, Maite, Maite Abaitua?


Gero zure kommentarioan hasten zara esanez

Hiru bider irakurri dodaz parrafo biok baia azkenean ez dot ulertu zergaitik dan inportantea bisionario idatzi ala visionario idatzi. Begi bat galtzea larriagoa dalako hatzamar bat galtzea baino? Hori da motiboa? Begi bat garestiagoa eta premina handikoagoa dana bagenekien baia ez dot ikusten loturarik horren eta b/v kontuaren artean.

Ohartzen bazara zara konturatuko ze nabarmendu ditut bi gaiak

-lexikoa eta orthographia-

zeinaz ari gara berba egiten. Eta nahi nuena esan kin exemplu hori da ze ba dagoz puntu batzuk direnak importanteagoak ezi beste batzuk, nola bizitza generalean nola euskararen premietan. Halan' an importantziaren nivelak, mailak eta rankingak ere, nola ere ez du importantzia zoritxarreko berbera galtzeak atzamar txikerrak komparatuz kin atzamar potoloa edo areago begia, holaxe ez dute importantzia berbera

lexikoak

eta / edo

orthographiak

(lexikoaren orthographiak). Niretzat ere importanteago da affaira na lexikoa ezi na orthographia. Beraz, Maite, hortan -importanteago eta transzendentalago, premiatsuago, beharrago, ... etc-ago dela lexikoa ezi orthographia- akorduz gatoz biok gainera % 100, nola ere geratua zen aurreragotik ere niretzat eta ere uste dut blogeko edozein irakurle. Ba diot eta lehenago ere ba dioen, ikusi nahi baduzu ikus nire liburua.

[1998, orai 10 urte, Euskarazko arrotzhitzak eta hitzen derivatuak, ISBN 84 605 8258 2, 20000, hogei mila, hitz koinzidente artean hizkuntzak aleman, ingles, frantzes, italiano, espainol eta, 2001, reeditione revisatu korregitu eta gehitua, ISBN 84 607 2387 9, kin 22000 hitz international gehitzen direla hizkuntzak portugesa eta russoa, hau azkena hizkuntza slavo importanteena]. Maite, Maite Abaitua, reeditioneko prologoa titulatzen Hitz komunen ondarea (Berriz, 2001 otsaila) da egina ganik Xabier Amuritza euskalzale polyphazetiko relevantea eta laguna.

Esperantzea dut esateko gehiago baina ez buruz lexikoa. Lexikoaz, Maite, ba duzu nori zuzendu baina esan barik horregatio ez duzula esaten ahal nahi duzuna foro hontan.

Vale oraingoz.

Erramun Gerrikagoitia said...

Azkenean ahaztu zait aurrekoan esatea zeozer buruz rankinga, nivela edo mailea na euskararen problemak baina dutenak horregatio importantzia handiago edo txikiago.

Erabilirik komparantzea galdu edo

atzamar txikerra (importantzia txiakia, baina handia), edo

atzamar potoloa (importantea) edo

begia (importantzia handia)

nik paralleloki esaten nuke dutela importantzia eta transzendentzia an euskara hak orthographiak, hak lexikoak edo hak syntaxiak.

Importanteena eta graveena

syntaxia

importantea baina gutiago ezi syntaxia

lexikoa

eta gutien importantea baina importante

orthographia

Nolatsu ikusten edo sentitzen duzu zuk Maite Abaitua ranking hau? Zer diozu, diozue?

Josu Lavin said...

Adiskideok,

Bereziki Jesus Rubiorentzat:

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Average_European

Euskara' hurbildu beharra dago modelo hortara, zein materializaturik baitago interlingua deitu- hizkuntzan.

Adeitsuki

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Maite Abaitua, atzo aipatu nituen

syntaxia,
lexikoa,
orthographia

nola euskararen koskak behar dituenak, ditugunak revisatu baina ahaztu zitzaidan (zaidan) aipatzea gure
verbua,

verbu auxiliarraren paradigmak edo flexioneak.

Hara ba berriro lau puntuok emanik muntzoan gabe ranking valorativorik.

syntaxia

verbua

lexikoa

orthographia