Friday, April 04, 2008

Izan on ala txar da harrigarri, niretzat arras harrigarri

Esan ohi da, eta niretzat arrazoiz, ze behar da ikasi elkarren ganik baina atxikirik norbera norbere baitan gabe diluitu bestearen gan. Halan hizkuntzak ere ba dukete edo dute ikastekorik ganik elkar (elkarren ganik) gabe mimetismo apersonal porrokagarria eta ezabagarria. Halan harritu naiz noiz irakurri dut ondokoa, buruz presentationea hon liburua hon arkepizkopu Desmond Tutu hon Cape Town (Kabo Hiria) titulatzen Desmond Tutu, rabble-rouser for peace ganik John Allen -ISBN 184413571-

This event is free and open to the public, but does require an RSVP.

eta nola ez nekien zer da hori RSVP hori joan naiz hiztegira eta ganik Oxford advanced learner's Dictionary 2005 dut ikusi dela

RSVP (also R. S. V. P.)

(written on invitations) pleasy reply (from French ' répondez s'il vous plaît')

Ez dut ikusten ahal holatsukorik esaterako an euskarazko textu batean ezen esateko "erantzun mesedez" ipintzen da "RSVP".

Ez dut esaten honekin ze behar genduke guk ere hasi erabiltzen holakorik edo holatsukorik baizik ze beste hizkuntza batzuetan -esaterako an inglesa- bai da erabiltzen nasai asko gabe skrupulurik hon "erdalkeriak"; euskara katharo batek -an orthographia, lexikoa, syntaxia, konkordanzia, morphologia, verbua, ...- gaitu hondatzen zeharo euskaldunok eta ere euskara bera. Ba dugu ikastekorik alde dynamismo egiazkoa an euskara' dagian funziona euskarak azkar eta ere fite artean gu euskaldunak.

8 comments:

Josu Lavin said...

Erramun haguitz estimatua,

Eçagutzen al duçu ondoco blogau:?

http://nabarrakoherritarrenekhimena.blogspot.com/

Adeitsuqui

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez Josu ez nuen ezaguntzen. Eskerrak, eskerrik asko.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nahiz-eta esan nuen ezen euskaraz ez nuela ikusten possible erabiltzea holatsuko akronymorik -harturik oso-osoan tik beste hizkuntza bat- orai dut ikusten baietz ezen erabiltzen dugula zeinbait' behintzat esaterako SMS zeinak esan nahi du -inglesez- "short message service", SMS.

Josu Lavin said...

Erramun maithea,

Ez duqueçu sinhesten ahalco, baina "euskal telebistan" "sms"ac erraiteco "esamesak" erraiten ohi dute gazteen programmaetan!

RSVP = R. S. V. P.

Romanicarequin bat dathor:

Respondete si (il) vos place.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ba, ez nekien hori eta da skaldalosoa oso, erabiltzea esamesak izendatzeko SMS.

Nekez eginen du aurrera euskarak bide hortatik. Paranoiak ez dabiltza lar urrun tik euskararen mundua. Anpara gaizala Jainko onak.

Josu Lavin said...

Kike Amonarriz "filologo eta soziolinguista" tolosarrac MIHILUZE programman erabilcen du.

Adeitsuqui

Anonymous said...

Othoi ez zaiteztela anbala trajediako bidezidorretan barrena. Euskaldun zonbaitek erabiltzen badute "esames" erraiteko SMS, hori da zeren hizkuntzaren posibilitate ludikoak dituzte kultivatzen eta profitatzen, eta hori on eta desiragarri da. Españolek ber gauza egiten dute noiz eta erraiten baitute "emilio" izendatzeko "e-mail"ak, eta nehork ez deie estakururik egiten baizik-eta daudela paranoiak jota edo deus holako. Horretan españolek beren mintzairarekin anplekiago eta naturalkiago jokatzen dute ezi ez euskaldunek, ongi gure zorogaitzerako (eta ez da hor erratarik).

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai baldin bada modu lukikoan sobera kalifikatu dut -paranoia- jokamolde hori besterik da ostera baldin bada seriotan ezen serioski deitzen dute SMSa esamesa.

Esaterako, Munitibarren, deitzen zuten sindikatua ludikoki eta ironiaz zikinpotua, edo egon ahal dira mila holako.

Bai differentziatu behar da dimensione serioa eta ludikoa, pasatzen dena da ezen euskaraz limite horiek dira lar lausoak.

Edozelan ere, euskaraz gravea da problemea dagoena an mundu lexikala, hori bai.