Saturday, January 20, 2007

Zein arrazoi dago, kulturalki (edo linguistikoki)?

Nahiz-eta ba diren pensatzen dutenak (edo esan daroenak) ze orthographiak ez duela importantziarik behintzat handirik ni ez naiz horietarikoa. Nik uste daroat ze ba duela importantziarik orthographiak eta handia gainera. Behintzat ez genduke heldu behar absurduetara nola esaterako izkiriatu boseoa ordez boxeoa, zorionez ez gara heltzen hein hortara.

Gaur -zapatua 20 urtarrila 2007- ikusten dugu Berria egunkarian propagandea hon liburu bat (liburua doan!) (13 or) titulatzen

sukaldaritza begetarianoa etxean erraz prestatzeko

Zergatik komeni zaigu izkiriatzea begetariao ordez vegetariano (zein azken forma hau bait da originala)? Zer txarrik du vegetariano hitzak edo kulturalki edo linguistikoki? Nork erantzun lezake? Behintzat erabakitzen dutenak ba dukete obligationea erantzuteko eta erantzuten ez badute zergatik harritzen dira akkusatzeaz hon irresponsabilitatea. Ala galdereak ez al du ezein zentzurik?

3 comments:

Josu Lavin said...

BEGETARIANO idazteak helburu politikoa dauka.
Hemen konveni da Okzidente gaixtotik bereiz bizi izan gaitezen.
Ez, ez da kasualitatea.

Josu Lavin
**********

Josu Lavin said...

Esaten nizuna' arrazoia ez da ez kulturala, ezta linguistikoa.

ARRAZOI POLITIKO HUTSA, eta beraz ARRAZOI PERBERTSOA.

Pentsa dezazu!

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Dudarik ez dago ze puntu importate bat da ze pensatzen dela ze euskarazko gorabeherak hartzen direla soil bere universo proprio exklusivoan gabe konturatu edo gabe konturatu nahi' ze gu gagozela -gu, euskal mundua eta ere euskarazko mundua- immerso gainera alderdi guzietarik an kultura okzidentala (greko latin inglesa).

Hor gagoz osotoro immerso zorionez eta horrek bizi gaitu, beharrik.