Monday, June 13, 2005

Arma reglamentarioa

Seguru ze ulertu duzue guziok zer da arma reglamentarioa, eta areago oraindio ulertzen dutela euskaldun guziak, orok. Ze an ETB (gaurregun, ekaina 13 astelehena, 2005) noiz berri eman dute hon sutea izan dena Donostian lokaletan Foru Ogasuna, informatu dute ezen topatu dute hilik zaintzaile bat eta bestea falta dela, baina falta denaren "arauzko arma" ez dela ageri.

Berba batean, esan dute "arauzko arma" falta dela esan ordez "arma reglamentarioa". Nork ulertzen du hori? Nora goaz eta garoez hortik bide hortatik? Noren mesedetan?

2 comments:

Academia pro Lingua Romanica said...

"Arauzko iskilua" posible da Euskaltzaindiaren araberako euskara bantuan.

Iskilu Hiztegi Batuan dator.

Arma reglamentarioak behar ditugu arauzko iskiluen kontra!

Josu Lavin

Academia pro Lingua Romanica said...

In lingua romanica commun unificata on dice:

arma regulamentaria

ab nostro adjectivo:

regulamentari|regulamentaria|regulamentario

Amicalmente

Josu Lavin