Monday, April 24, 2023

Relativoqui guehiago trascendentala edo gutiago intrascendentala

 Ikusiric ze ondoco titularra, zein dudan criticatuco, dago emana ganik membroac te Eskola Publikoaz Harro Topagunea (ezen entitate publicoa) hasten naiz eguiten hau critiquea. Esateraco, ez da berdin gobernuburu batec esan ahal duena informalqui edo dioela hori bera baina an modu publico eta oficiala. 


Bethi da conveni ematea mezua modu guehien communicativoa, prefosta. Iracurri dudan mezu edo titularra da (Gara eguncaria, 24 apirila 2023, 12 or)

"Guk ez genuen lege berria eskatzen, eskola publikoari balioa ematea baino" 


Nago ze beguiratuz nivel communicativoa te hori titularra hobe litzaque anhitzez ere izan balitz holan 

"Guk ez genuen eskatzen lege berria, baizik-ze ematea balioa eskola publikoari"  

 

¿Ba al dago alderic -communicativoqui- arten 2 modu redactivo horiec?  ¿Zembateco importantzia othe du ba honec critiqueac? ¿Zembat da critiquea trancendental edo intranscendental?


No comments: