Sunday, April 16, 2023

(Zeozer gatic) diote holan dela

 Iracurtzen ari nintzela prensan articulua buruz Irlandaco situatione actual politicoa aguertu zait conceptua te Irlandaco inestabilitatea an politica mundua. Izan dut curiositatea jaquiteco ea Elhuyarrec duen respetatzen eta hartzen haintzat inestable euscal hitz garbia. 


Ikusi dudana da (arauz Elhuyar, basaturic ez daquit non) ze inestable gaztelaniazcoa ei da euscaraz  

ezegonkortasun, egongaiztasun; aldakortasun, aldaberatasun 


Orduan, horren -Elhuyarren- arauz guc euscaldunoc esan ohi duguna normalqui -edo guztioc osoqui- 

Irlandaco inestabilitate politicoa 

esan behar omen da an euscara ona honela dugula gainera escura auquera 4coitza

Irlandaco ezegonkortasun politicoa 

Irlandaco egongaiztasun politicoa 

Irlandaco aldakortasun politicoa 

Irlandaco aldaberatasun politicoa 


Iruditzen zait, niri, hori goico euscara hori da irreala, falsua, guezurrezcoa, fantasiosoa, desconcertantea, caltegarria, ... etc.

No comments: