Saturday, April 22, 2023

Othe dira synonymo eta equivalente?

 Entzun bait dut hitzaldi batean ondoco hitz hau 

subjetivotasuna 

ethorri zait gogora ea beste antzeco hau 

subjetivitatea 

diren synonymoac eta equivalenteac. 


Daucat ze ...-tasun asco dira escapuac ez esateco ...-tate. Beharbada ez bethi baina baina ascotan edo guehienatan.

No comments: