Tuesday, April 18, 2023

Erabilteco behintzat an mass mediaco heremuac.

 Guztioc daquigu ze persona batec bera be ez da bethi berdinqui expressatzen, egonic triste, edo pozarren, mintzo dela publicoqui, edo lagunequin cuadrillan, edo ... 


Ikusiric eta iracurriric an oin-oharra te ETB1eco informativoac ondocoa 

Jaurlaritzak ez du etxebizitza legea aztertu 

ohartzen naiz ze an textu hori, presezquiago mezu informativo hori, ez dago ezer incorrecturic ezen da mezu hori nola dagoen total correctua eta gainera atxaquia bacoa. Besteric da baina -aparte izan correctua edo incorrectua grammaticalqui- zembat den mezu hori guehiago edo gutiago informativoa edo communicativoagoa. 


Halan da ze -communicativoqui- da hobea eta gainera ascoz hobea beste auquera syntactico hau 

Jaurlaritzak ez du aztertu etxebizitza legea  


Zein alderdi positivo izan ahal du lehenengo (ETB1eco auquereac) an mass mediaco heremua? Esquertuco nuque baten batec arguitzea baldin ikusten badu ventaja hori.


An mass mediaco heremuac nola ETB eta haimbat, behintzat niretzat (ez izanic ere arazo eta ezta ere problema personala) hobe da ez etetea verbua 


ez du aztertu

ez du ... aztertu

No comments: