Wednesday, May 03, 2023

Lethorquigun mesedea baldin valiatzen baguendu

 Eguia garbia da ze escura dauzcagun valiabide asco, asco ta ascotan, ez ditugula valiatzen fite horiec valiabideoc, ezen uzten ditugu escapatzen hatzamarren artetic valiabideoc, ez balegoz lez.

Dut iracurten (Gara, lehen orrian) ondoco titularra 

Galdutzat eman dute Nafarroako lehorreko zerealaren uzta

Hor titularrean, dudagabe, mezuaren funtsa da 

Galdutzat eman dute uzta ... (eta complementuac, nahi direnac) 

Eman ahal zen, izanic escura eta anhitz valiagarri, ere modu syntactico hontara 

Galdutzat eman dute uzta te zereala an Nafarroa lehorra 


Hori notizia berbera Garac dakar zabalqui emana, barruco orrietan holan titulaturic 

Dan por perdida la cosecha de cereal de secano en Nafarroa

No comments: