Saturday, May 06, 2023

Txarto?, lar ongui ez horregatio

 Ez dago discutitu beharric zein importantzia handia duten titularrac an prensa izquiriatua, ondoren sar gaitezen ala ez delaco articuluan. 

Halan, dut iracurria hau titularra gaur (Gara, zapatua 6 maiatza 2023, 23 or, ganik Dabid Lazkanoiturburu) titulua zain ari da buruz guerrea contra Ukrania. 

Wagner taldeak Bakhmutetik erretiratuko dela ohartarazi du 

Hori titularreco secuentzia segmental conceptuala aisa ahal da ere redactatu modu syntactico hontara, izanic iracurleari anhitz errazago (eta gainera zerebroarentzat logicoago). Holan, 

Wagner taldeak ohartarazi du erretiratuko dela Bakhmutetik


No comments: