Friday, May 05, 2023

Batasun edo unitate indisolublea, behintzat conceptualqui

 Dudanean iracurri hau ondoco titularra prensan (Gara, baricua 5 maiatza 2023, 7 or) 

Eusko Ikaskuntzak Kirmen Uribe idazlea saritu du, bere ibilbideagatik 

ethorri zait pensamentura ze hor phrase hortan dutela formatzen unitate indisolublea hauec bi elementuac 

[Eusko Ikaskuntzak] + [ saritu du]

Eusko Ikaskuntzak saritu du ... 

 

Tartecatzea ezer erdian baldin ez bada zeozeren emendioz ez dut nic ikusten convenigarri.

No comments: