Monday, May 22, 2023

¿Othe da dioena Elhuyarrec hartzecoa valecotzat eta realtzat?

 Consultaturic Elhuyar hizteguia jaquiteco nola esan "behar" da conforme erdal hitza euscaraz, naiz aurquitzen kin ondocoa 

no se quedó muy conforme cuando le dije que nos íbamos al cine: ez zen oso gustura geratu zinemara gindoazela esan nionean 

 Ba ditut nic dudac eta ere balantza mentalac hartzeco ontzat eta equivalentetzat ondocoac

... muy conforme ...

eta 

... oso gustura ...

Ni harritu nau iracurtzeac hori.  

Ni nago ziur osoro ze edozein euscaldunec (% 100ec) esango zuen tzat muy conforme gaztelerazcoa euscaraz oso conforme (baina ez oso gustura). 

Edo neu bizi naiz mundu urrun distante metal batean edo da Elhuyar. Zelaco equivalentzia irrealac (eta falsuac, indiscutiblequi) dakarzen Elhuyarrec. ¿Ala ez? ¿Ez al du hobetu behar bere productuco erroreac, behintzat detectatuac?

2 comments:

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Ez zen oso ados geratu? Nahiz eta ez izan erabat gramatikala, ondo azaltzen du ideia.

Bat nator zurekin, "oso gustura" beste zeozer da. "Konforme" ere ontzat emango nuke.

Txopi