Monday, September 21, 2020

Desadostasunez eta tristeziaz

 Jaquin  dut an ETB1 ze izango da aste hontan 

galdeketa Italian 

baina ostera an ETB2 jaquin dut ze izango da 

referenduma Italian 


Nahiz daucadan nic tendentzia preferentziala ikusteco informationeac an euscarazco canala (an ETB1) racionalqui deliberatuz ikusten dut hobe da informatzea an ETB2 (ezen abandonatzea euscarazco canala)  zeren hor informationea an ETB2 da hobea ezen dira termino informativoac gutiago ambivalenteac edo dudagarriac. Da pena bat hori eta handicap informativo handia tzat euscalduna zeinac nahi du izan informatua.

2 comments:

Unknown said...

oraingoan arrazoiaren jabe osoki eta purki da erramun. galdeketa da bat, erreferenduma bestea.
aukeran, tb den gutiena ikustea hoberena _

Erramun Gerrikagoitia said...

Unknown (jaun edo anderea) orain ba daquit ze zagoz acort ez erabilteco galdeketa noiz nahi da adierazi referendum.

Bestetic baldin guc euscaldunoc behar ez baditugu behar seguitu euscarazco mass medioac nora behar dugu joan?
Normalago zatequeen proposatzea eta exigitzea ki ETB1 erabil ditzan termino informativo egoquiac -direnac casu hontan gainera hitz international amancommunac, nola referendun- eta ez gomendatu euscaldunari dozun lez "tb den gutiena ikustea hoberena".

Ez al litzateque hobe hola zu delacoa? On dateque erabil dezazun ezizen bat baldin nahi ez baduzu aguertu publicoqui zure personea.