Monday, January 13, 2020

Biac correctuac baina differente informativoqui

Hemen dakart mezu bakarra emana bi manera differentetan. Izanic bi auquera redactivoac correctuac eta escura daudenac gure meneco. Ikusi hemen. Observa ditzagun.


Airwave: Hondartzetako olatuei forma emateko hondo artifiziala 

eta 

Airwave: Hondo artifiziala forma emateko hondartzetako olatuei 

No comments: