Saturday, November 16, 2019

Ondo dagoena corregitu nahi

Noiz euscaldunec, %100ean, esaten dute, dugu

pensionistak 

hasten dira batzuc nahiric zuzendu dagoena ondo -pensionistac- esaten eta esan eraguiten indirectuqui ze euscaraz hori esaten da edo gutienic esan behar da

pentsiodunak 

Ez al dago hor (eta puntualqui beste hitz lista quasi interminablean) mesprezua contra euscaldunac, contra gu euscaldunac sortuz kin hori dynamica falsua complexua an populua sarthuric cerebrotan inconscientequi ezen

guc euscaldunoc ez daquigu euscaraz ongui. 

Zertara dathor corregitzea erabilten dena an %100 pensionistak? Zertara dathor?

3 comments:

kepa said...

lasai gizon

Bittor said...

Barrabilak penosoki ukhitzeko beste zeregin hoberik gabe..., Erramun!

Erramun Gerrikagoitia said...

?