Saturday, November 09, 2019

Enseatuz gustu differenteac

Gustu differenteetatic sortzen dira edo gutienic sortzen ahal dira productu differente variableac. Halan iracurriric nola bait da besteac tarteco orain 30 urthe eraitsi zela Berlingo murrua

Harresiak eraikitzen jarraitzearen zentzugabekeria 

niri ethorri zait enthelegura ze nire gustuz emaiten ahal da ere hori mezua baita honelaxe

Zentzugabekeria hen jarraitzea eraikitzen harresiak

5 comments:

kepa said...

Harresiak eraikitzen jarraitzearen zentzugabekeria
Zentzugabekeria hen jarraitzea eraikitzen harresiak

Zentzugabekeria jarraitzea harresiak eraikitzen.
Oraindik ez dot asma hen jarraitzea jarraitzearen berdina bada.
Baina uste dot nirea presente continuon dagoela eta sotil geratu dela.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic ikasia dut "... hen ..." hori, ganic Jesus Rubio bere blogean. Nic intuitu dudanez bere idatzietatic da "... hen ..." hori genitivo casuaren marca. Esateraco "alcatearen ama" ipini ahal da baldin nic interpretatu badut ondo "ama hen alcatea". Baldin interpretatu badut ondo, horrec recursoac eman ahal luque -nahi izan ezquero eta nahi luqueenac erabili- possibilitate ederra desdoblatzeco haimbat korapilo datozenac genitivo casuetan.

"... hen ..." horrec avisatzen luque iracurlea (edo entzulea esateraco radioan) ze berehala datorrena zeozer lotua dagoena kin aurrean ipini dena. An "ama hen alcatea" ikusiric (edo entzunic) "ama hen ..." daquigu esago dela zeozer amaz, completatuco edo guehiago esango dela amaz.

kepa said...

Bihar begiratuko dot hori, gaur katu baltza da eta

Jesus Rubio said...

"hen" genitivoa ez da baizik amaiera hen prozesua zein hasi zen noiz, 1997ko ekainaren 20an, depositatu nuén nire tesi doktorala buruz teoria ekonomikoa an EHU, eta non, jada nintzelarik ziertoki kontziente respektu diferentzial komunikativo handia arten sintaxi burulehenak eta buruazkenak, idatzi nahi izan nuén "of" genitivo mailegatua hala nola ere beste testigantza burulehen batzuk an esaldi solteak nola ondorengoa idatzia an oin-ohar bat (baita erabili nuén "in" mailegatua an titulua):

Ohar bedi irakurlea kanpo-aukeraren balioa ezin litekeela 1 izan. Hala izaten da in literatura buruz to kanpo-aukerak in negoziazio-jokuak of eskaintza alternatiboak à la Rubistein. [Nire tesia, 1997:50]

Esaldi horretan dugú, beraz, lehenengo saio genitivo hori, "of" mailegatua, zeini gero jarraikiko zitzaizkion, nagusiki, "on", "hon", "e-" eta finalki "hen", denak ere derivatuak arartez desdoblamendua hen partikula genitivoak:

euskaldun-h(ar)en egunkaria = a egunkaria hen euskalduna(k)

Goragoko "in" mailegatua ere laster pasatuko zen ki "an" desdoblatua:

etxe(eta)-han = an etxea(k)

Baina, kuestioa, sakoneko kuestioa (eta sakoneko abiapuntua) ez da hori. Kuestioa da ze, halako desdoblamenduak erabilita, irabaz daiteké mundu oso bat expresio, mundu oso bat komunikazio: mundu oso bat. Kuestioa dá ez dagoela konparazio informativo-expresivo posiblerik arten prosa eta diskurso progresivo potentea eta prosa eta diskurso regresivo ahalgabea. Eta, areago, ezin egon daiteke. Horixe da kuestioa, eta abiapuntu egokia.
------
Ikus hemen ere an sarrera titulatzén Saiatuz irabazten mundu oso bat komunikazio: horixe da kuestioa eta abiapuntu egokia

Anonymous said...

A bezentzu on segi iten hormak.

Erabat progresiboa ta bakarrik hamaika silaba, beraz informazioa dugu emoten an epe motza ta gainera, ez da zamatzen memoria on hiztuna ta entzulea.

Txopi