Saturday, October 06, 2018

Ez al da sobera zail ulertzeco titularra?

Egun (zapatua 6 urria 2018) hauxe da Berria eguncarico titular principala:

PPk energia autokontsumoari jarri zizkion zigorrak kendu ditu PSOEk 

Nic gogoan izanic euscal iracurle sufritua nori bait dago zuzendua titularra nahiago nuqueen hori titularra redactatu honela:

PSOEk kendu ditu zigorrak zein PPk jarri zizkion energia autokontsumoari 

Verba batean, titular hori e Berria eguncari euscarazcoa othe da informativoqui aceptablea edo pasablea? Paso emaitecoa izenean zuzen informativoa zeinaz jabe den iracurlea?

1 comment:

Erramun Guerricagoitia said...

Lehenago ere blog hontan aguertua den lagun adinquide batec igorri dit hondoco email hau personalqui etchera:

Zapatu honetan titulu bat plazaratu duk txarto erabilia, eta hona hemen nik zelan zuzenduko nukeen:

TITULUA

PPk energia autokontsumoari jarri zizkion zigorrak kendu ditu PSOEk


NIRE ZUZENKETAK pausorik pauso (azken biak dira definitiboak, jatorrena azkenengoa dela):

PSOEk zigorrak kendu ditu PPk energia autokontsumoari jarri zizkion

PSOEk zigorrak kendu DIZKIO PPk jarririko energia autokontsumoari

PSOEk zigorrak kendu dizkio PPren energia autokontsumoari

PSOEk zigorrak kendu dizkio energia autokontsumoari, PPrenA

PSOEk zigorrak kendu dizkio energia autokontsumoari, PPk jarriA