Wednesday, May 08, 2013

Urliac derasa

Urliac, Aithorrec, derasa ondocoa


Lagunoc,

Batuaçale amorratuec hanca internationala moztu nahi diote vasconia herriari, eta invalido utzi bere rusticotasunean.


Berce modu batera erranic, batuazale amorratuek euskalerriari nazioarteko hanka moztu eta bere baserritartasunean baliaezin utzi nahi dute.


Ni ez nago prest horretaraco.

Nic tresna efficiente bat nahi dut ene gogoaren ildoetan hausnarceco, bai, bainan baita, eta batez ere, valiatzeco ene pensamendu eta reflexionetan.

Aithor 
------------------------------------------------------------------------------------ 

baina pensa lezaque norbaitec zertara eta zergatic datozen hitz horiec on Aithor. Bada, zeren Aithorrec zuen iracurri sequentia ondoco hau: 
--------------- 
LEIÇARRAGA

Harren, exhorta eçaçue elkar, eta edifica eçaçue batac bercea, eguiten-ere duçuen beçala.

NAFFARRERA
Harren, exhorta eçaçue elkar, eta edifica eçaçue batac bercea, eguiten ere duçuen beçala.

BATUA
Horregatik, bada, eman adore elkarri eta lagundu batak besteari, egiten duzuen bezala.
Gora Batulandiaco batuera!
-----------------
GAZTELANIAZ: EXHORTAR
FRANCESEZ: EXHORTER
ANGLESEZ: to EXHORT
----------------- 
Eta orain Ibon Sarasolaren ZEHAZKI hizteguian:
exhortación: aholku, aholku mintzaldi
exhortar: aholkatu
exhortativo: aholkatzaile
------------------ 

Goico guzi horren da erantzuna Aithorrena. Bada, dezagun gogora urliac zioena, ezen

Lagunoc,

Batuaçale amorratuec hanca internationala moztu nahi diote vasconia herriari, eta invalido utzi bere rusticotasunean.


Berce modu batera erranic, batuazale amorratuek euskalerriari nazioarteko hanka moztu eta bere baserritartasunean baliaezin utzi nahi dute.


Ni ez nago prest horretaraco.

Nic tresna efficiente bat nahi dut ene gogoaren ildoetan hausnarceco, bai, bainan baita, eta batez ere, valiatzeco ene pensamendu eta reflexionetan.

Aithor 

No comments: