Saturday, May 25, 2013

Berola (Veruela)

Berola (Veruela) monasterioa an Moncayo mendiaren iphar magala 
(Moncayo, 2.314 m)

Izan dut auquerea zorionez visitatzeco eta  izateco Tarazona aldean eta joan handic Moncayo mendiaren magaletara haric 1620 m gora nora arte joan ahal da automobilez non bait dago ostatu on bat non bazcaldu guenduen ondo eta ere gustura. Tamalez eguraldia ez da izan guc nahi bezain bestecoa.

Beheracoan jo guenuen visitatzera Veruela-co monasterioa. Han monasterioan azquenean erosteracoan zeinbait ardo botilla (campo de Borja izenecoa) esaten du hangoac ze bazuela ardo on bat -onen arteco bat- izena zuena Berola zein da Veruela-ren izen aintzinacoa. Nola nic ba nequien ze Moncayo inguruan zegoela euscal tomonymia' ethorri zitzaidan gogora ze delaco

 Berola 

hori izan ahal zen hango euscal toponymotaric bat. Halan esan nion hangoari ze izen horrec zuela itchura osoa on euscal toponymo bat, hainbat non galdetu zuen zer esan nahi zuen euscaraz Berola izen horrec.

Orain ikusten dut, hemen etchean, ze boteillan ere izquiriatua dela hori, gaztelaniaz eta ere inglesez. Holaxe

Gaztelaniaz 

Berola es el antiguo nombre que recibía el actual Monasterio de Veruela, allá por el siglo XII, cuando Don Pedro de Atarés, Señor de Borja, cedió unos terrenos a los monjes cistercienses que fundarían el monasterio. Éste se convirtió por antonomasia en el origen vitivinícola de la actual D. O. Campo de Borja.

Inglesez

Berola is the original name for the Monastery of Veruela dating back to the 12th century when Pedro de Atarés, Señor de Borja, granted a parcel of land to the cistercian monks who founded a monastery. This small parcel was the genesis for what is today - the D. O. Campo de Borja. 


2 comments:

Anonymous said...

Gaztelaniaz

Berola es el antiguo nombre que recibía el actual Monasterio de Veruela, allá por el siglo XII, cuando Don Pedro de Atarés, Señor de Borja, cedió unos terrenos a los monjes cistercienses que fundarían el monasterio. Éste se convirtió por antonomasia en el origen vitivinícola de la actual D. O. Campo de Borja.

Inglesez

Berola is the original name for the Monastery of Veruela dating back to the 12th century when Pedro de Atarés, Señor de Borja, granted a parcel of land to the cistercian monks who founded a monastery. This small parcel was the genesis for what is today - the D. O. Campo de Borja.


Eskuaraz

Berola da gaur egungo Veruelako Monastegiak zuen jatorrizko izena XII. mende inguruan, noiz eta Don Pedro de Atarés, Borjako jaunak lur-arlo batzuk eman ziezten Cisterko monjeei sor zezaten han beren monastegia. Lursail txipi horretan du bere sustraia gaur egungo Campo de Borja Jatorrizko Deiturak.


Bestalde, ó>ue bilakaera fonetiko hori ohikoa eta tipikoa da Erdi Aroko mendeetan gune geografiko horretan euskal sustratuko hitzetan, non erran baitaiteke zure intuizionea respektu “Veruela” hitzaren jatorria segurenik zuzena dela.

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic textu euscarazco hori gogocoago nuque, contuan harturic nihaur eta ustez baita beste "edozein" euscaldun beste modu hontara.

Non jarten dut lehenengo zurea eta guero neure gogocoagoa, ahal dezaguntzat compara hobeto elkarren antza eta differentziac.

Zure auquerea Erroteta:

Berola da gaur egungo Veruelako Monastegiak zuen jatorrizko izena XII. mende inguruan, noiz eta Don Pedro de Atarés, Borjako jaunak lur-arlo batzuk eman ziezten Cisterko monjeei sor zezaten han beren monastegia. Lursail txipi horretan du bere sustraia gaur egungo Campo de Borja Jatorrizko Deiturak.

Nirea, ostera:


Berola da gaur egungo Veruelako Monasterioak zuen izena XII. mende inguruan, noiz-eta Don Pedro de Atarés-ek, Borjako jauna, lur-sail batzuk eman ziezten monje cistercienseei funda zezaten han monasterioa. Lursail txipi horretan du bere sustrai ardogilea gaur egungo D. O. Campo de Borja-k.

Hor dagoz bi auqueroc.