Tuesday, May 07, 2013

Arradoa eta ere arras raroa

Herria astecari Baionacoac ba du leku reservatua titulatua Euskara hobetu non aguertzen da azquen numeroan textu labur hau (Herria, 2 maiatza 2013, nº 3202)

52 - Ez da erraten: "bost liburutik gora idatzi du" bainan "bost liburuz gora idatzi du". 

Horixe da dakarren guzia, ez guehiago, ez gutiago. Nic causitzen dut hori mezua arras arrado eta gainera ere osoqui raro, biac arrado eta raro, ez daquidalaric zertaric duen guehiago edo arradotic ala rarotic..

1 comment:

Josu Lavin said...

Abandona deçagun "euskara" eta lot gaquizquion NAFFARRERAri!

http://www.youtube.com/watch?v=6UgHgbQC75s