Sunday, May 12, 2013

gatio, zatio

Dugu iracurtzen nola lehenbizico phrasea, ondoren on tituar hau ezen Ríos Montt diktadoreari 80 urteko zigorra ezarri diote, ezen (Gara, domequea 12 maiatza 2013, lehen orria)
Jose Efrain Rios Montt Guatemalako diktadoreari 80 urteko kartzela zigorra ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, bera agintean zegoenean ixil etniaren kontra izandako genozidioagatik.
edo berdina dena
Jose Efrain Rios Montt Guatemalako diktadoreari 80 urteko kartzela zigorra ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, bera agintean zegoenean ixil etniaren kontra izandako genozidioagatik

baina baldin bila bageneza iracurlearen mesedea, edo informaticoago izatea mezua, ipini ahal zen ere honelatsu (bethi ere hobeto, guztion mesedegarri)
  • Jose Efrain Rios Montt Guatemalako diktadoreari 80 urteko kartzela zigorra ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, gatio bera agintean zegoenean ixil etniaren kontra izandako genozidioa. 
edo
  • Jose Efrain Rios Montt Guatemalako diktadoreari 80 urteko kartzela zigorra ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, zatio bera agintean zegoenean ixil etniaren kontra izandako genozidioa. 
Zer du nehorc erraiteco, commentatzeco?

4 comments:

Josu Lavin said...

Neuc commentatzeco dut ecen oso gaizqui iruditzen çaizquidala çuc iphinitaco adibideac.

Erramun Gerrikagoitia said...

Conforme.

Josu Lavin said...

Eta tcharto daude GATIO / ÇATIO conjunctione modura erabili duçulacotz. Prepositione modura erabili bacenu, GATIO / ÇATIO-ren ostean GENOCIDIOA aguertu liçateque.

Erramun Gerrikagoitia said...

Diozunetic, Josu, nire auquerac dagoz tcharto zeren gatio edo zatio ez dagoz jarriac nola prepositione baizic nola conjunctione. Eta seguituz zure aburua ondo -edo behintzat hobeto- legozque honela edo honelatsu

===
Jose Efrain Rios Montt Guatemalako diktadoreari 80 urteko kartzela zigorra ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, gatio izandako genozidioa bera agintean zegoenean ixil etniaren kontra.

===
Jose Efrain Rios Montt Guatemalako diktadoreari 80 urteko kartzela zigorra ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, zatio izandako genozidioa bera agintean zegoenean ixil etniaren kontra.

Nahiz ez naizen grammaticaz jaquituna causitzen ditut oraico auquera hauec hobeac ezi ni nituenac ezarri, baina objectivoa nic izquiriatu nuenarena zen ezen zegoela lar zail ulertzen an prensan aguertu zena, ezen

=
Jose Efrain Rios Montt Guatemalako diktadoreari 80 urteko kartzela zigorra ezarri dio herrialde hartako auzitegi batek, bera agintean zegoenean ixil etniaren kontra izandako genozidioagatik.

Baliteque ere izatea eta izan ohi izatea ezen dela aisago ikusten nehoren hutsac ezi norberarenac.