Tuesday, May 21, 2013

Ulertu dut euscarazcoa, ondoren iracurri erdarazcoa

Dudanean iracurri hau ez dut ulertu  (Gara, lehen plana, beheco aldean escuin)

  • PSE, PP eta UPyD, "euskaraz publikatzen denari ez besteri" laguntzearen kontra

baina bai heldu naiz ulertzera dudanean iracurri hori goicoa baina erdaraz, holan

  • PSE, PP y UPyD, contra las ayudas "solo a lo que se publica en euskara"

Ez al da hobeto eta errazago iracurtzea erdaraz incluso tzat gu euscaldunoc? Ala othe da bakoitzaren gorabeherea soil personala edo othe da ere zerbait relationatua kin hizcuntzac, casu hontan euscara eta gaztelania deitzen ohi duguna erdara?

5 comments:

Anonymous said...

Ulergarrixeago lizate menturaz izkribatu balitz hunela:

“PSE, PP eta UPD, “bakarrik euskara hutsez publikatzen denari“ laguntzearen kontra.

Bainan segur niz Lavin edo Rubio jaunek baduketela proposamen hoberik oraino.

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Erroteta, zuc dakarzun auquera hori dut causitzen ona eta ere asqui aise ulertzecoa nahiz zaidan iruditzen dela hobegorria oraino.

PSE, PP eta UPD, “bakarrik euskara hutsez publikatzen denari“ laguntzearen kontra

Ni nire aldetic ekarrico dut beste auquera bat gogoan dudalaric commentario bat on Xabier Amuritza bere liburuan dioena -mintzo delaric buruz ez naiz gogoratzen zer- ze ondo litzatequeela erabiltzen bagendu honacoac zeintzu erabili izan diren eta diren parte orientalean ezen "lotsaz etchecuen" ordez bere ordezco "normalagoa", h. d., "etchecuen lotsaz".

Bada, aplicaturic recurso hori zuc dakarzunari, Errotete, gueratzen litzateque honela informatione hori

PSE, PP eta UPD, kontra laguntzearen “bakarrik euskara hutsez publikatzen dena“

ea zer den iruditzen -ez legoque tcharto jaquitea ere orain eretxia edo ere opinionea on Xabier Amuritza bera- aukera berri hau, bethi ere aztertuz tik ikuspegui informativoa, guehiago edo gutiago informativoa.

Jesus Rubio said...

Errotetak du planteatzen hau versioa:

PSE, PP eta UPD, "bakarrik euskara hutsez publikatzen denari" laguntzearen kontra.

Hor subjektuaren ostean agertzen da koma bat zein ari dan erakusten diskurso-eten markatu bat, diskurso-tolestura markatu bat, non, printzipioz, ez litzaken egon behar etenik.

Nola konpondu hori? Destolestuz predikatua:

PSE, PP eta UPD kontra lagundu "soilik ki euskara-hutsezko publikazioak".

PSE, PP eta UPD kontra eman laguntzak "soilik ki euskara-hutsezko publikazioak".

Ohartu ze hor erabilitako bi valiabide prepositivo horiek (kontra eta ki), biak ere dira noizbait erabili prepositivoki euskaraz. Kontua da potentziatzea erabilera horiek.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, comma horrec aguertzen du berez jada anomalia bat ezen itzuri-nahi bat tik estura bat (casu hontan estura syntacticoa). Nola ikusi ahal dugu arguiro bitartez exemplu ximplea hau

Alcateac sinatu ditu facturac.

edo commarequin

Alcateac, sinatu ditu facturac.

mendi said...

Argi dago gaztelerazko titularrak dirala ulertzen askoz errazago ezen Berria edo Hitza-koak. Hau ikusi nahi ez duena itsu dago.
Mikel