Thursday, April 11, 2013

Importantea lehenengo, secundarioa guero

Iracurri luenaca titulaua -Importantea lehenengo, secundarioa guero- pensatu duque ezen zertara dator aipamen hori zeren da beguien vistacoa, evidentea. Dator zeren publicatuco da egunontan liburu biliguea quin ondoco titulu bilinguea

(I) 

Recorridos a 
los castillos del 
Reino de Navarra 

=====

Nafarroako 
Erresumaren 
gazteluetarako 
ibilbideak


 ganic Juan Mari Feliu (eta Pello Guerra . Joseba Asiron .  Iñaki Sagredo)

Izaten ahal da ze oraindio iracurleac ez jaquitea zertara datorren blogeco titulua ezen "Importantea lehenengo, secundarioa guero". Aguian, baina, quin nic jarrico dudan titulua on liburu hypothetico hau bai duque arrapatuco ideia on importantea eta secundarioa an textu labur hori non erdaraz bai da lehenesten lehenengo importantea eta guero secundarioa baina tamalez euscarazco textuan da aldrebes ematen (lehenengo secundiarioa eta guero importantea) noiz eman ahal zer berdinqui lehenengo importantea eta guero informatione emparaua edo secundarioa. Hara exemplu hypothetico hori -nic asmatua- non, nire ustez, hobeto ikusico da affaira hau.

(I) 

Subvenciones
los castillos del 
Reino de Navarra 

=====

Nafarroako 
Erresumaren 
gazteluetarako 
subventioneak

edo zuzen emanic importantiaren rankingean, euscarazcoa (zeren erdarazcoac ez du horren beharric)

Subventioneak 
Nafarroako 
Erresumaren 
gazteluetarako


 Ikusten al da hemen exempluan arguiago hori on rankinga on importantzia?


No comments: