Tuesday, April 10, 2007

Unitate konzeptuala hautsita eta hautsi gabe

Notizia berbera bi modu differentetan agertzen da bi egunkaritan, batean unitatea -unitatea konzeptuala- hautsirik eta bestean ostera gabe, hautsi gabe unitate konzeptuala.

Berriak hontara dakar hori notizia:
  • Uranioa "maila industrialean" aberasten hasi dela ohartarazi du Irango Gobernuak
baina Garak dakar hori hontara:
  • Unanioa aberasteari era industrialean ekin diola iragarri du Iranek
Batean unitatea, unitate konzeptuala -uranioa aberastu- dator hautsirik an Berria baina an Gara dator osorik, hautsi gabe. Hori hon "maila industrialean" da nivel industrialean, argitzen dut badaezpada ere. Ohartzen ahal gara edozelan ere ezen darabiltela bi egunkariok -Berria, Gara- struktura syntaktiko berbera, iguala.

Nik argiago eta begira a klaritate informativoa eta diskursivitatea redaktatzen nuke (nituzke) titularrok hontara:

bata hon Berria:
  • Irango Gobernuak ohartarazi du hasi dela uranioa aberasten "maila industrialean"
eta bestea hon Gara:
  • Iranek iragarri du ekin diola uranioa aberasteari era industrialean
Da importantea hori hon unitate konzeptuala baina baita ere redaktatzea titularrak -eta ere barruko textua- informativoki klaru, asekible, assimilable, digerible, ... diskursivoki. Orthographiak -eta ere lexikoak- duela bere importantzia handia da evidentea, bedere niretzat. Baina, behintzat analysietan, parteka eta lar presa gabe, bedere gabe presa instantaneoa.

5 comments:

Ivan d'Etcheverry said...

1) Gabe' prepositioneac:

Irango Governuac ohart araci du ecen hassi dela aberasten uranioa "maila industrialean"

Iranec iragarri du ecen ekin diola aberasteari uranioa era industrialean

2) Quin' prepositioneac:

Governuac ángo Iran ohart araci du ecen hassi dela aberasten uranioa án "maila industriala"

Iranec iragarri du ecen ekin diola ári aberastea uranioa án era industriala

Çutic scribitzen dut ceren ez baitut aurkitzen ez prePOSITIONEric ez postPOSITIONEric eseri ahal nadinçat, interventione chirurgico eguin berri derautatena dela causa eta motivo.

Ivan d'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Lehenbaitlehen senda zaiteala Josu tik zure opperationea.

Anonymous said...

Aitor Egia eta Javier Seoane Bizkaiko pertsona berbera dira.

Anonymous said...

Bizkaikoa dela esan dut baina ez da egia, Laudio Araban dagoela eta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ba dirudi gero eta gehiago dakizula, lehenengo ze persona berbera direla gero Laudiokoa dela. Gero beharbada gehiago ere bai.

Batzuk ba dirudi olgetan dabiltzala kukuka: kuku, kubi! Olgetalariak, dabiltzanak olgetan euskararekin, maskaraturik.