Friday, April 06, 2007

Korrektua, hobea ezi korrektua eta oraino hobeagoa

Poztu naiz irakurtzean honako titularra (Berria, Bariku Santua 06 apirila 2007, or 39, Juan Luis Zabala):

Koldo Izagirrek uko egin dio Espainiako Literatur Kritikarien Elkartearen sariari

Zeren irakurtzen ahal zen honetara ere izanik baina modu eskasagoa informativoki -izanik ere korrektua aldetik redaktionea euskaraz- :

Koldo Izagirrek Espainiako Literatur Kritikarien Elkartearen sariari uko egin dio

Dudarik ez dago ze bi formak dira korrektuak baina bat da hobea ezi bestea, esan nahi bait da informativoki, diskusivoki.

Baina oraino hobetu nahirik gehiago redaktionea hon titulua' mailakatuko nuke (nituzke) possibilitateak hontara, onenetik eskasagora:


1)

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari hon Espainiako Literatur Kritikarien Elkartea

2)
Koldo Izagirrek uko egin dio Espainiako Literatur Kritikarien Elkartearen sariari

3)

Koldo Izagirrek Espainiako Literatur Kritikarien Elkartearen sariari uko egin dio

Hiru possibilitateetan ote dira hirurak berdin qualitate informativo berekoak? Ote dira berdin diskusivoak?

9 comments:

Anonymous said...

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari zein eman dion Literatur Kritikarien Elkarte Espainiakoak

Erramun Gerrikagoitia said...

Asko gustatzen zait hau possibilitatea zein zuk ipini duzu, Anonymous

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari zein eman dion Literatur Kritikarien Elkarte Espainiakoak

Hemen azpirago ipintzen dut beste possibilitatea komparatu ahal dadin hobeto

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari hon Espainiako Literatur Kritikarien Elkartea

edo

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari hon Literatur Kritikarien Elkartea hon Espainia

Zeintzu dira hemen differentzia informativoak edo differentzia diskursivoak, baldin badagoz? Baldin komenigarri bada edo balitz komeni ote litzateke iragaitea hori Rubicona, ibai Rubicon?

Zer diozu, Anonymous, buruz Rubicona?

Javier Seoane said...

¿Y qué le parece esta propuesta don Ramón?:

"Izagirre'tar Koldo'k uko egin dio ri sari of Literatur Kritikarien Elkartea of Espainia".

Quedo su más seguro servidor,

Javier Seoane.

Anonymous said...

Aitor Egia eta Javier Seoane pertsona berbera dira.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, possible da. Bata hasi da noiz isildu bait da bestea. Biek -?- dute stylo beretsua, batak euskaraz eta besteak erdaraz, gazteleraz. Baina biak, nire ustez, pseudonymoak.

Nik ezin dut ulertu pseudonymoena hemen an hau bezalako foroak. Indarra galtzen dute holakoen esanak, arrazoi izanik ere erdia galtzen dute. Hara.

Ivan d'Etcheverry said...

Prepositioneric ez erabiltecotan' neuc honela erraiten nuque:

Koldo Izagirrec uko eguin dio sariari cein eman dion Espainiaco Litteratur Criticoen Elkarteac

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Quin prepositioneac, ordea, erraiten nuque honetara:

Koldo Izagirrec uko eguin dio ári saria áren Elkartea én Litteratur Criticoac ángo Espainia

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Adisquide preciatu Erramun Guerricagoitia,

Asco aldiz aippatu deraucuçu nola anhitz euscaldun çaharrec iracurten duten batere problemaric gabe erdal pressa scribuzcoa, baina ez daquitela edota ez dutela iracurten euscaraz.

Honen raçoina guero eta evidentago çait eta da "EUSKAL ORTOGRAFIA MODERNOA cein impossatu çaien.

Persona hauec berhauec ez luquete ecein ere problemaric ukanen baldin eta textu berbera thoquian thoquico ORTHOGRAPHIA CLASSICOAn presenta balequie.

Nahi ukan baceneça proba eguin ceneçaque BERRIAtic harturico textu batequin, cein presentatu behar cenerauqueo adineco euscaldun çaharren bati. Hauta eçaçu textu bat eta neuc eçarrico derauçut orthographia classicoan proba hori eguin deçaçun.

Orthographiarena ez da oztopo bakarra, ceren ez guenduque ahanci beharco ecen EUSKARA BATUAren hirur laurdenac inventatuac direla.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Ikusten ari garen solutioneak -solutione possible differenteak- dagoz eraginik original batek zein "ikusi" daroagu dela ez arras egokia informativoki, izanik possibilitateok "hobekuntzak" hon originala. Gainera hori original hori izanik hobea, anitzez hobea ezi normalean ikusi, irakurri ohi dena.

Rekapitulatzeko baina ez derrigorrez amaitzeko kommentarioak, hara hemen originala eta zenbait hobetze edo okertze possibleak:

orginala (Juan Luis Zabala)

Koldo Izagirrek uko egin dio Espainiako Literatur Kritikarien Elkartearen sariari

"normalago" irakurri ohi den modua

Espainiako Literatur Kritikarien Elkartearen sariari uko egin dio Koldo Izagirrek

Koldo Izagirrek Espainiako Literatur Kritikarien Elkartearen sariari uko egin dio

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari hon Espainiako Literatur Kritikarien Elkartea

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari zein eman dion Literatur Kritikarien Elkarte Espainiakoak

Koldo Izagirrek uko egin dio sariari hon Literatur Kritikarien Elkartea hon Espainia

Izagirre'tar Koldo'k uko egin dio ri sari of Literatur Kritikarien Elkartea of Espainia

Koldo Izagirrec uko eguin dio sariari cein eman dion Espainiaco Litteratur Criticoen Elkarteac

Koldo Izagirrec uko eguin dio ári saria áren Elkartea én Litteratur Criticoac ángo Espainia

Possibilitate horiek guziak dira hobekutzak hon originala zein ez zen kausitzen arras ona informativoki; antza, orai arteko hemengo guziok ari izan gara hobetu nahirik originala.

Behar genduke pensatu buruz klaritate informativoa -izanik ere importatea orthographiaren affaira- baina antza, batzuk -Berria- stylo liburu eta guzi, bai dute pensatu zeozer baina hala ere, antza, produzitzen duten titularrak ez dira aski asekible tzat euskaldunik gehienak.

Atzo' Bazko astelehena, hain zuzen nengoela Saran hizketan kin Koldo Amestoy kondalaria, esaten dion ezen esaterako Berria egunkaria an Hazparne -bera hangoa bait da- ez lukete fitxik ulertuko eta assimilatuko eta zegoen guziz konforme ezen ez da -kasurako Berria- ulergarri eta assimilable an Hazparneko herritarrak.