Saturday, April 29, 2006

Derrigorrez' komparatu behar

Batzuk beldur handia diote komparatzeari euskarazko textua kin erdarazkoak ze pensatzen dute horrek kalte eta erosionea eragiten dio euskarari zeren horrela galtzen du / duke euskarak bere jatortasun puru sublimatua. Nik atzitik uste dut ze horrek komparaketok ekartzen dio mesede galanta gure hizkuntzari, baina emanik ere hori alboko hizkuntzak observatzea kaltegarritzat eta prehondamenditzat da inevitablea. Nork uste du gaurko situatione soziologiko realean evitatu ahal da komparaketa hori? Kontaktu linguistikoa da hain handia non hori lortzea da impossible aparte izan ez deseable, ala deseablea litzateke lortzea bi milloiko multzo monolingue euskalduna? Ez ote dugu behar erdietsi sozietate plurilingue bat, ahalaz ahalik theorikoki bedere plurilinguena an hemen artean mendi Pyreneoak eta Atlantikoa an Europa?

Ni, halan, sartu naiz an internet ikusten egunkariak eta ikusi dut lehenengo hau albistea nola notizia printzipal:

Programa nuklearraren auzia berriro EIAEren esku utziz gero "kanpoko ikuskatzeak" onartzeko prest da Iran

Dudalarik hori irakurri etorri zait gogora ea zergatik ez dute redaktatu hobeto hontara:


"Kanpoko ikuskatzeak" onartzeko prest da Iran baldin programa nuklearraren auzia berriro EIAEren esku utziz gero

edo

Iran prest da onartzeko "kanpoko ikuskatzeak" (nik jarriko nuke hitz international inspektioneak) baldin programa nuklearraren auzia berriro EIAEren esku utziz gero


Gero jo dut beste egunkari erdarazko batera (ze zegatik ez dut / dugu irakurri behar erdaraz edo erdara differentetan?) non aurkitu dut albiste berbera nola ere notizia printzipal:

Iran podría aceptar inspecciones de la AIEA

Pensatu daroenak possible eta gainera deseablea da evitatzea komparaketak artean elementu differenteak (hizkuntzak edo beste) dago oker eta da (dira) reaktionario retrogradoa kalte dagiona sozietako personei, freno bat direnak eta pisu astun. Behar dena da an hori interrealationea (artean hizkuntzak edo beste) atxiki gure burua eta aitzina avantzatu alde progresu humanoa developatuz tramankulu guziak nola ere hizkuntzak, gure kasuan euskara.


No comments: