Saturday, April 08, 2006

Zaila ba da ulertzen, horregatio

Zeozer izkiriatu behar duenean batek ba daki zer behar duen izkiriatu, baina irakurleak noiz animatzen da zeozer irakurtzera ez daki zerekin topo egingo du, ez daki eta hortakoz joaten da irakurtzera. Hau, aurretiaz sartu aitzin gaurko autuan.

Gaurko (zapatua, 08 apirila 2006) egunkari Berria-k dakar lehenengo paginan ondoko berria buruz egingo datekeen San Mames football zelai berria:

"Katedrala", betiko lekuan

eta azpian explikationea esanik

San Mamesen ordezkoa Nazioarteko Erakusketazoka izandakoaren eta egungo futbol zelaiaren artean egingo dute (31). Hemen igortzen gaitu barruko 31 paginara.

Jakina, aurretik esan dudan lez, irakurleak ez daki zer ipiniko du, zein da horko mezua harik irakurri eta ulertu' baina beti a posteriori. Nik behintzat hor izan dut problema bat baino gehiago ze ez nekien edo ulertu behar nuen San Mamesen' ordezkoa ... edo behar nuen ulertu San Mamesen ordezkoa' ... Hau da problemarik bat zein konpondu ahal litzateke erabilirik komma garaiak, baina azkenan jakinik ere ze behar dut ulertu ezen San Mamesen ordezkoa' ... aurkitu naiz kin problema handiago eta transzendentalago [gehigo handi eta gehiago transzendental] bat zeren phrasea da:

San Mamesen ordezkoa (................) egingo dute

edo berdintsua dena

San Mamesen ordezkoa egingo dute ................


Izan ahal zen textua ulergarriago [gehiago ulergarri] hontara:

San Mamesen ordezkoa egingo dute Nazioarteko Erakusketazoka izandakoaren eta egungo futbol zelaiaren artean

edo nahiago balitz -eta zergati ez?- hontara:

San Mamesen ordezkoa egingo dute artean Nazioarteko Erakusketazoka izandakoa eta egungo futbol zelaia

Uste dut ze hau azken possibilitate hau da denetarik onena. Nork ez du uste holan, eta zergatik?


No comments: