Wednesday, May 03, 2006

OK (okay). Euskararen barne egiturea lantzeko prest

Gaur irakurri dut (Berria, kultura 34 or, eguaztena 3 maiatza 2006) gustura notizia titulatua Euskararen barne egitura lantzeko prest eta nator ados analysian' behintzat punto general baina importante hortan kin akademiko berri Mikel Zalbide zeren esan du eta kommentatu honakoa:

Euskararen barne egitura lantzeko eginkizuna izan du Euskaltzaindiak sorreratik, hizkuntzaren barne egitura aztertzeko, lantzeko eta eguneratzeko. (Lagunduz bere evolutionean hizkuntzeari, guk euskarari).

Ni konforme nago hor esandakoaz eta nabarmenduko nuke azkena zein nabarmendu dut nik gorriz "eguneratu", hori ezen' behar da hizkuntzea eguneratu eta egokitu gaurko eta biharko behar eta premietara.

Segitzen duenaz ere hak akademiko berri Mikel Zalbide pensatzen dut igualtsu, zeren hortara zentratzen litzateke Akademia gehiago bere lan propioan ezen ez lan sozialean, ze Zalbidek segitzen du esaten:

Horretaz gain, hasieratik izan du euskal hizkuntza gizartean zabaltzeko eta indartzeko eginbidea. Baina Euskaltzaindia sortu zenean gizartean zeuden egiturak eta gaur egun daudenak ez dira berdinak. Areago, azken hogeita bost urteetan egitura berriak sortu dira: Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua eta herrialdeetako foru aldundiak. Euskara indartzeko eta zabaltzeko neurriak diseinatzea eta indarrean jartzea aginte esparru horien eginkizuna da. Eta, beraz, ez zait harrigarria iruditzen Euskaltzaindia horretan ez sartzea. Hizkuntzaren barne egitura lantzea da bere eginkizuna, nahiz eta agian, zabal dezakeen gizarte dimentsio horren inguruko bidea.

Esan dudan lez iruditzen zait hori gogoetea arras aberatsa eta opa diot eman dezala fruituak linea hortarik. Poztu naiz.

No comments: