Thursday, May 04, 2006

Viva kulturea edo viva inkulturea?

Batzuk uste dukete ze hak orthographiak ez duela importantziarik edo izatekotan izigarri relativo txikia, nahiz eta horiek gero baita an puntu orthographikoak izan ohi dira zeharo inflexibleak defenditzen dutela edozein detaille (esaterako derrigorrez beharko da izkiriatu detaile) ze holan dago edo dagoke erabakia an eztakit non, dira bizi direnak menpe prontuarioak, nik deituko nituzkeena prontuaristak; zeintzuk ez dute nahi nehoiz autonomiarik txikiena ere, soil prontuarioak dioena. Parvuloak eta parvulistak, dependenteak, dependente akaso zoriontsuak.

Gaur irakurri dut hau titularra (Berria, kultura 32 or, eguena 4 maiatza 2006):

Bitalismo hitzak laburtzen du diskoa
(Ari dela buruz disko berria hon Fermin Mugurutza)

Zein hizkuntzatan izkiriatzen ote da vitalismo hitza nola bitalismo? Zer irabazten dugu holan? Gero ari nintzela irakurtzen azken Argia non ari dira buruz religioa' aipatzen ditu mormoiak, Jehovaren lekukoak eta Zazpigarren eguneko adbenditistak. Ez ote da hemen ere atraventzia lar handia izkiriatzea (eztakit zeren izenean) adbentista ordez adventista? Hau ote da plateamentu kultural razionala? Nora goaz holan?

Kultura maite duenak nekez izkiriatzen ahal du bitalismo eta adbentista non behar da -eta ez behar litzateke- izkiriatu izenean ere kulturea vitalismo eta adventista, (kasurako), eta holatsukoak. Horiek dira absurdu kultural totalak.

Esaterako eta exemplugarri baino ez pensatzen dut zeozer esan ahal luke hak akademiko numerario Xabier Kintanak besteen artean' ze ba duke zer esatekorik buruz arlo orthographiko hau (v bai, v ez kanpoko hitz relevanteak) zeren bera omen da -bedere theorikoki- horren aldeko. Baina hori bai, da hau arazoa gu guziona euskaldunona, ez da soil eta exklusivan thematika akademikoa.

5 comments:

Josu Lavin said...

Bai, jauna!

ADBENTISTA hitza da monstrukeria izigarriro lazgarria.

ADVENTO hitza' euskaran ABENDU bilakatu da.

ABENDUrekin batera ADVENTO/ADVENTU onartu behar litzateke.

Hala ABENDISTA proposatuko digute hemendik gutxira? Ala agian ABENDUZALE!!!

Adeitsuki

Josu Lavin
http://romanica.wikia.com

Erramun Gerrikagoitia said...

Euskal orthographia dago beterik mukuru kin absurdu inulergarriak eta baita snobismo estridenteak, esaterako immigratu eta horren antzeko perlak zeintzu orthographiak -immigratu- dagoz lekuz kanpo eta asyntonian kin orthographia generala.

Zelan ulertu behar da izkiriatzea adbentista ordez adventista eta ostera izkiriatu behar immigratu? Iduri luke ze ari dira batzuk adarra joten guri euskaldunoi, olgetan ari direla kin euskara.

Josu Lavin said...

Adarra jo gura deuskue, bai, ez dago dudarik.
Neuk hori adarrori hartunda eperdiko zulotik sartuko neuskie.

Josu Lavin said...

Adiskide maite Erramun,

Saiatuko nauzu berriz ere ez idazten in www.erabili.com, zeren behin baino gahiagotan ez baiterautate argitaratu nahi ukan neuk bidalitakorik.

Azkenengoan BOTELLON delakoari buruz mintzatu izan dituzu:

Kaka!

Betiko perBerTsokeriak...

Kale-zurruta eta honelako asmakeriak proposatzen zerauzkigutezu.

Kaka!

Mundu guztiak BOTELLOIA esaten duenean, ez zakizut zergatik bestelakorik proposatu behar denikan.

Bejondeiela!

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Osoro akort, Josu. Baina nik ez nuen sartu nahi izan hor nengoela an Nafarroa (Euskal Herria).

Goraintziak guzioi tik Eire edo Irlanda.

Killarney (gaelikoz Cill Airne)
eguaztena 10 maiatza 2006