Wednesday, January 25, 2006

Zein da errazago ulertzen diskursivoki? Logikoki ulertzen, sekuentzialki.

Batzuk diote (hala, philologo Ricardo Gómez,...) ezen komparatzen dugu lar euskarea kin beste hizkuntza batzuk egiten dutena (beren eretxiz ia soil kin gaztelania) eta defenditzen dute edo ematen aditzera ezen euskarak bere baitan (esan nahi bait da gabe komparatu relationean beste hizkuntzak) ez du ezein problemarik gure euskarak, behintzat relevanterik. Defenditzen dute (hobeki soil esan, gabe ezer deus defenditu kin argudioak) ze euskarak berak bere barruan ez dauka problemarik, euskararen corpusak ez du behar ezein revisionerik, ez analysirik. Euskara da inukigarria, da totem sakratua, da fetitxea euskara.

Baina noiz irakurtzen dugu euskal prensan -konparatu gabe kin erdarak- honako titulular periodistikoak, soil titulularrak, ditugu irakurtzen ahal

"Lurraldetasunaren muga tarteko, Jaurlaritzako Normalizaziorako Kontseiluak ezin duela konponbide prozesua gidatu uste du Otegik"

(Berria, internet, eguaztena 25 urtarrila 2006), orduan ondorioz gara konturatzen dela gaitz eta zail ulertzen euskara hori tzat euskalduna eta batez ere gara konturatzen ze redaktatu ahal da hori titularra asko errazago nola honela

"Otegik uste du ezin duela konponbide prozesua gidatu Jaurlaritzako Normalizaziorako Kontseiluak, Lurraldetasunaren muga tarteko".

Nahi baldin bada komparatu bi phaseak, sartu gabe komparationeak kin erdarak (gaztelania, frantzesa, inglesa, ...), ikusten dugu argiro ze da bata asko errazago ezi bestea. Noiz behar da informatu irakurlea diskusivoki eta logikoki behar da arazoa analyzatu eta neurriak hartu. Zergatik ez dute euskal prensa euskarazkoa -Berria- erosten eta irakurtzen hainbat euskaldun alphabetatuk? Zer ahal da erantzun (Ricardo Gómez, eta ... besteak)? Ote dira "soil" ganorabakoak eta narrazak, ez aipatzearren beste hitz kulpante bortitzago batzuk?

Amaitzeko eta alboz, ze nork alboratzen ahal du osoro erdareak gaurko sozietate aktualean (kondenatuak gara euskaldunok nola aspaldiko mendeetan bizitzera konviventzia ahalaz equilibratuan, onenean ere eta zorionez), ikusi daigun notizia horren versionea zein versione ez ote zaio egiten errazago ezi euskarazkoa. Zuri irakurle euskaldun' ez al zaizu errazago egiten, asko errazago? Irakur zazu (Gara, internet, eguaztena 25 urtarrila 2006), bada, nahi bazendu:

Otegi rechaza el liderazgo del Consejo propuesto por Ibarretxe

No comments: