Thursday, January 19, 2006

Txarto esanak ez barkatu, ondo esanak gogan haintzat hartu

Lehenago ere ari izan naiz buruz themea hon hitzak ondo pronuntziatu edo txarto; orai ere berriz segida emanez lehenagoari segituko dut thema edo gai berberaz baina gehiturik kin beste bi exemplu interesante.


Esaten nuen lez lehenago ere, phenomeno "jator" batzuk izanik ere "jator" (zer ote da egiazki konzeptu hau?, hain usu erabilia artean euskalzaleak. Nik hartzen nuke an mundua hon euskara tzat paradigmea hon diffusitatea, explikatzeko zer den diffuso) geratzen dira desphasatuak eta behar izaten dira hortakoz hartu "txartzat" izanik ere "hobeak" ezi phenomeno modernoago "endekatuak". Halan guk esaten dugu, esan daroagu, errekistau (sic) edo errepukixu (sic) baina ez dut uste nehork defendituko luke sartu behar da hiztegian errekistatu (sic) edo errepukio (sic) izanik ere jatorragoak ezi registratu edo refugio. Baita ere esanten da edo esaten genduan gaztetan Erremaldo (Romualdo) edo Antzermo (Anselmo) edo gehiago holako.


Izkiratu behar ote dugu zeren bait da gehiago jatorra errekisto zibila ordez registro zivila?


Txarto esanak ez barkatu, ez horraitio!

4 comments:

Johannes Leizarraga said...

PRINTZIPIO

Caro amico Erramun,

Post haber dicto tu que PRINCIPIO in euskara est PRINTZIPIO illes han corrigito le texto et han substituito HELBURU per OINARRI.

Zerbait egin beharra dago:

Est que nos debereamos abandonar la lingua vasconica a la sorte de totes istes impresentabiles?

Gogoak ematen dit euskaraz idazteari uzteko! Asphyxianteak dira. Itogarriak.

Josu Lavin

Johannes Leizarraga said...

GALDERA

Kaixo Erramun. Badiost Gilen Mejutok zein Kuban dagoen:

"-Josu, galdetu diozu Erramuni ea ahoz bereizten dituen "lanbide" eta
"inportan(e)" hitzetako N letrak. Eta hark erantzun "iMportant(e)"
ebakitzen duela, baina ez "laNbide" edota "laMbide" egiten duen."

Zer duzu, bada, niri esateko, berari igorri dezagun?

Adeitsuki

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Esaten dudan lanbide edo lambide?

Ba, segurtasun osoaz ezin dut erantzun, gainera ez du munta handirik jakiteak zer nik diodan -nik konkretuki edo ezeinek konkretuki-. Behar litzateke estudio bat egin eta hala ere ez dakit xuxen zertarako ze an gorabehera transzendentalagoak eta evidenteagoak ez da (ez dute) egiten kasu handirik.

Johannes Leizarraga said...

Zuzen mintzo zara, adiskide Erramun, berdin da zientifikoki zer demonstratzen zaien, zeren ez baitute kasurik egingo.

Ikusi duzu zer gertatu den Sarasolaren "hizkuntza menderatu/menperatu" horrekin. Argi eta garbi demonstratu diogu ezen oker dagoela, baina hori nonbait ez da eta ez zaie aski.

Kakitzat!

Josu Lavin