Friday, December 20, 2019

Argui verdea ki euscara yago ulergarria

Dugu iracurtzen

Argi berdea Armentia 2 putzuan gasa bilatzeko zundaketari 

baina amorez izan dadin mezu hori aisago ulertua nic jarrico nuque honela (dagoen parametro orthographicoetan) casu eguinez soilic syntaxiari edo redactioneari

Argi berdea zundaketari gasa bilatzeko Armentia 2 putzuan

6 comments:

kepa said...

Goikoa txarto dago amorruagaz.

kepa said...

Gorena

Gilen said...

Edota:

- Argi berdea zundaketari bilatzeko gasa Armentia 2 putzuan

Apostrofoa lagungarri dateke desegiteko anbiguitateak, sintagmak bereiziz:

- Argi berdea zundaketari ' bilatzeko gasa Armentia 2 putzuan

Dena den, hainbatetan baliteke kontextuak argi uztea -tzeko elementuaren direkzioa, Otxoa Arinen adibide honetan bezala:

Damu onec, bada, eguiazco contricioa, edo eguiazco atricioa içateco bear deu incluitu intencio firmea, edo propositu firmea confessatceco culpa, ta pecatu guciac (edolaere mortalac) concienciaren examina diligentean averiguatu ciradenac, Confessoreac ematen deban penitentcia recebitceco, eta cumplitceco, eta gueiago pecaturic ez eguiteco

Erramun Gerrikagoitia said...

Gilen, bethi bezala commentario gogoangarriac zureac nahi dutenentzat ikasi eta izan conectatuan kin tradicionea hen euscara historicoa.

Esquerrac eta izan Jai zoriontsuac.

Josu Lavin said...

Gilen,

https://eu.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Otxoa_de_Arin

Villasanteren critica' nefastoa da. Ni ez nago batere accort.

Josu Lavin said...

https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/O/OtxoaArinExplikazioa002.htm

Goian graphia aldaturic. Penosoqui penosoa.