Monday, December 23, 2019

100 urtheco anniversarioa Academiac baina aurrerapausoric gabe buruz ethorquizun presentablea

Academia hen euscara sortu zen 1919 eta hortaz aurten da 100. anniversarioa hen gure Academia. Baina ikusiric orain artecoa esan ahal dugu ze ez dute eguin nahi autocriticaric ezertan zeren scandalogarriqui ikusten ditugu hitz international asco euscarara "moldatuac" noiz hitz horiec dira patrimonio communecoac guehienac hartuac tic greco-latin patrimonio amancommuna ezen tic cultura occidentala.

Horietaco hitz aphur batzuc dira ondocoac, ipinten dituenac Academiac absurdoqui eta illogicoqui izquiriatuac kin b letrea, nola

volumen / bolumen 
vitamina / bitamina 
vinylo edo vinilo / binilo 
vegetarioano / begetariano 
vegano / begano 

Praxis orthographico Academiren hori, zeinarena da responsable principal irrenunciablea, da illogicoa, caltegarria, injustificablea, uzten gaituena plaza publicoan ipurdivistan lotsagarri, trufagarri, baldres.

Othe du horrec orthographiac hen hitz internationalac ezer positivoric buruz ethorquizuna hen euscara eta euscaldunac?. Da arguiroqui orthographia impresentablea, ¿zerc du justificatzen camuflaia?

Iruditzen zait niri ze Academia anniversarioan ari da prevaricatzen.

4 comments:

Josu Lavin said...

Holacoa da çuen Academia!

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai duda gabe holacoa baina ez luque izan behar holacoa.

Gilen said...

Erramun, Berriako hau gustatuko zaizu:

espetxealdi iraunkor berrikusgarri

https://www.berria.eus/albisteak/175538/espetxealdi-iraunkor-berrikusgarria-ezarri-diote-bilbon-urtarrilean-alaba-hiltzeaz-akusatutako-emakumeari.htm

Nik, Leizarragarekin, uste dut honela behar lukeela:

enprisonamendu permanent revisable

edo

emprisonamendu permanent revisable

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez dago dudaric, Gilen, ze bizi gara purismo lexical handian. Esateraco revisablle hitza izanic guztiz generala euscaldun guztion artean refusatzen dute euscal hitz hori.