Tuesday, March 24, 2015

Reflexione zuhur anthologicoa baina ere arras simplea eta logicoa

Josu Lavin euscalzale asco-jaquinac ari zela commentatzen liburua titulatzen Guero ganic Axular publicatua orai Blanca Urgell-ec gogoetatu du ondocoa

EBANJELIO idaztea monstruoqueria bat da classico baten editionean. Ba daquit, BATUAN hala dela, bainan hau desberdina da. Classico baten reeditionean inadmissiblea da. Batuan EBANJELIO idaztea eta GEOLOGIA idaztea incongruentea da. EBANJELIO onhartzecotan JEOLOJIA onhartu behar liçateque. 

Nic reflexione hortaz diot ze dala total egoquia eta ere anthologicoa baina halare arras simplea eta logico-evidentea.Ez litzatequeela zertan eguin holaco gogoetac contra holaco barbaritate culturalac, baldin existitzen ez balira horiec barbaritateac.

2 comments:

Josu Lavin said...

Neu, raroa guertha ahal ba dadi ere, bien alde nago:

Batetic:

evangelio eta geologia

eta bercetic:

ebanjelio eta jeolojia

bainan formaoc nahastatzea adarra jotzea baino ez da.

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, raro eta niretzat ere inulergarri.