Saturday, March 14, 2015

Nahiago nola bait-dago

Verbo periphrasticoetan sarri, sarriago ezi conveni dena, ikusten dugu ezen verboa hausten dela sartzen delaric tartean zeozer. Baina gaberic sartu deus ere funcionatzen du eta gainera hobeto nola ikusi ahal da gaurco noticia principalean an Berria eguncaria.

Hara Berria-co gaurco lehen titularra

Esparza ez da izango UPNren presidentegai
Barcinak bere burua zerrendan sartuz gero 

Titular hortan da verbo periphrasticoa "ez da izango" eta, zorionez diot zeren ez da ikusten holan sarri, ez dute hautsi verboa sarturic ezer tartean -casu hontan, UPNren presidentegai- zeren sarri edo behintzat sarriago holan ikusten bait-dugu "ez da presidentegai izango".

Comparatu behar duguna da -casu emanez zein da yago informativoa (informativoago), ez horraitio ea correctua dan zeren bi auquerac biac dira correcto- artean bi ondoco, azpico auquerac

Esparza ez da izango UPNren presidentegai  

eta

Esparza ez da UPNren presidentegai izango 

Ez al da, iracurle, lehenengo auquerea (gaur Berrian aguertu dana) hobea informativoqui, zeren correctutasunean biac dira total correcto.

No comments: