Sunday, March 01, 2015

Arras nabarmenqui yago hobea (hobeago)

Noiz dudan iracurri (Gara, zapatua 28 otsaila 2015)

  • EH Bilduko alkateek PPri aurre egiteko deia egin dute 


zait berehala occurritu ze favorez edonor hobe zala redactatzea holan hori titularra

  • EH Bilduko alkateek deia egin dute aurre egiteko PPri 

Mire eguinic nago nola ez diran ohartzen professionalac, professionalac e informationea, casu concretu hontan Gara eguncaricoac dala auquera bat bestea baino hobea, anhitzez hobea. Miragarria, mire eguitecoa.

Ala da jaquinaren gaineco bakatua (veniala edo mortala baina jaquinaren gainecoa)? Eta professinaltasua eta errespetua zor dena iracurleari, erosleari, pagatzaileari?

Non responsabilitatea professional ineludiblea?

2 comments:

Anonymous said...

Bigarren aukera da askoz logiko eta errazagoa. Irakurtzen den neurrian ulertzen da zer esaten ari den.

Bestalde, beharrezkoa al da ergatiboa plurala erabiltzea? Baxe Nafarroako herri baten batean besterik ez da esan ergatibo plurala. Euskal Herriko beste leku guztietan, "EH Bilduko alkateak.." erabiliko zen, alegia % 99'9-an.

Txopi

Webinar Erramun Robin said...

Nominativoan

singularrean alcatea. Alcatea lo dago.
pluralean alcateac. Alcateac lo dagoz.

ostera, ergativoan

singularrean alcateac. Alcateac pagatu du.
pluralean alcateec. Alcateec pagatu dute.