Tuesday, March 09, 2010

Honatx SOV

Azken aldion idatzi dut sarri buruz erabili strukturea SVO, edo ostera bere ordez OVS edo omen dena / duguna euskaraz "jatorrago" edo "orthodoxoago" SOV, non da S subjektua, V verbua eta O objektua.

Hiru aukerotan so eginik qualitate informativoa -ikusten dugu ze "geure jatorra ezen SOV da erabitzen arras guti kausaz hon bere handicap informativoa- ageri zaigu ze sarriago erabiltzen da OVS strukturea ezi ez SVO. Baina bietan -OVS, SVO- dagoelarik V verbua erdian artean subjektua eta objektua.

Halan dut gaur ikusten, diodalarik nik zorionez, SVO strukturea zein bait da effektivoena informativoki. Hara
  • Barakaldoko lau akusatuek ukatu egin dute kutxa automatikoa erre zutela
S (Barakaldoko lau akusatuek)
V (ukatu egin dute)
O (kutxa automatikoa erre zutela)

Jada nola esana bait dugu' ahal da erabili ere OVS
  • Kutxa automatikoa erre zutela ukatu egin dute Barakaldoko lau akusatuek
edo erabili -nahi balitz- SOV strukturea zeina bait da gutien informativoa an hiru aukerak
  • Barakaldoko lau akusatuek kutxa automatikoa erre zutela ukatu egin dute
Berba batean ze nik uste' ondo goaz baina lar astiro. Behar genuke erabili preferenzialki onena eta ez soil nola exzeptionea noiz ez daukagun beste erremediorik.

[Esan ere bestetik bidenabar ze iruditzen zait normalagoa eta naturalagoa phrasea gabe hon egin delako hori an verbua, holan

Barakaldoko lau akusatuek ukatu dute kutxa automatikoa erre zutela

erabilirik ukatu dute ordez erabili ukatu egin dute]

No comments: