Saturday, September 01, 2007

Purismo motarik nahiko eta lar

Batzuk uste dute ez dago jada euskaraz purismorik eta ondorioz dute uste joanak direla garai horiek ganik euskara. Orai ez dagoke purismorik euskaraz, ustez zenbaitzuk (zenbaitzuren ustez).

Horiek purismoa ikusten dute, esaterako, noiz ari gara buruz purismo lexikala, halan da ze, beharrean esan trena esaten edo eskribitzen da bultzia, eta hola etc. Purismo lexikala da errazen detektatzekoa. Baina purismo orthographikoa ere hor dago, esaterako, litzateke purismo orthographikoa baldin eskribitzen bagendu bodka ordez vodka, baina eskribitua ohi da trankilki bitamina ordez vitamina edo beladromo ordez velodromo. Hortxe dago ere purismo syntaktikoa.

Baina ikusiko dugu gaur orai beste purismo ezkutuago eta kamiflatuago bat, esaterako, irakurtzen ahal dugu lehenengo pagina prinzipalean hon Gara egunkaria (zapatua 1 iraila 2007)

Estatu Batuak nagusi Osakako Mundukoetan

Euskaldunen artean, esan nahi bait da euskaraz, nehork ez du esaten mundukoetan baizik mundialetan. Honako purismoak, ze ez dakit nola izendatu edo kalifikatu (baletor laguntza terminologikorik eskerrak aitzinetik), dira detektatzen gaitzago eta zailago baina dira existitzen, evidenteki. Uste dukete, esaterako Gara-koak ari dira salvatzen eta indartzen ari euskara' erabilirik Osakako Mundukoetan ordez Osakako Mundialetan. Aburuak eta perzeptioneak hortxe dagoz. Realitateari, izanik ere absolutua (% 100), errespeturik ez' izenean populismoa.

2 comments:

Josu Lavin said...

Erraitea "mundukoetan" erran behar bidean "mundialetan" ez da purismoa, baizik eta purohijoputismoa.

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez zait harrigarri egiten ikustea hola argudiatzea -purohijoputismoa- zeren argudiaturik ere eta razonaturik nolanahi berdin zaie askori, lar askori, kasik guziei. Beraz nola expresatu termino neutrotan eta bareki? Nik ulertzen dut ternino exposivo horiek, gainera blog bat da leku personala eta ez expresabide rigido akademikoa eta offiziala.

Beraz, konforme nagoela ideia horrekin zein diozu, Josu.