Monday, September 10, 2007

Akademiko numerarioa zeren exponente?

Ba dira jada 35 urte inguru ze irakurtzen dut Herria astekaria Baionakoa. Iruditzen zait interesantea eta halan segitzen dut irakurtzen Herria orai ere, behintzat kin gain-gaineko vistazo bat. Halan gaur ganik akademiko Jean Luis Davant irakurtzen dut ondoko galderea (Herria, 2007 iraila 6, nº 2921, or 6, Ez da salgai) dio ari delarik buruz David eta Goliath:
  • Davided Goliati egin zuen bezala?
Zeren exponentea ote da ez eskribitzea Davided Goliathi egin zion bezala?, zergatik ez da agertzen konkordantzia verbuan?

Ote da exponentea akademikoarena hon factus existente soziologiko reala an euskara ala ote da exponentea hon narrazkeria eta jakitate guti an euskara? Nik uste da lehenengoa. Eta ondorioz izan behar litzateke libre eta aukerako holan eskribitzea eta ere mintzatzea edozeini ez soil akademiko Jean Luis Davant-i edo iparraldekoei baizik edozeini, nahi duen edozeini.

Hala biz, izan bedi libertatea handiago ere euskaran.

2 comments:

Josu Lavin said...

Adisquide Erramun,

Euscararequin guerthatzen dena ez da batere normala.

Batzuer cilhegui çayena' debecu da berce oroendaco.

Cer erran gueneçaque jada erranic ez dugunic?

Joca deçagun norc gure aldetic typosquila hauer casuric eguin gabetanic.


Obedi deçagun soilic geure conscientia soilari, othoy!

Giovannello da Firenze said...

Erabat ados zuekin.

Eta Jauna ere zuekin!