Monday, November 27, 2006

Informativoki da arras differente

Tituluak an egunkari Berria honela dio:
98ko su-etenean PPk izan zuen jarrera gogorra gogora ekarriz bideoa kaleratu du PSOEk
baina hori titulua izan ahal zen ere hontara, hobeki redaktatua eta izanik informativoki hobea -argia eta erakargarria' nola dioen berak hak Berria egunkariak-:
PSOEk kaleratu du videoa ekarriz gogora jarrera gogorra izan zuena PPk 98ko su-etenean
Zein redaktione ote da argiago eta erakargarriago tzat euskalduna. Eta guzia, gainera, barruan orthodoxia, orthodoxia striktoena.

Ari gara harrika geure buruari, holan ari garela. Ari gara kontra euskara eta effektivoki gainera, ez dago ikusi beharrik baino zein arrera duen produktuak artean euskaldunak, euskaldun naturalak zein ez dira militante ezein hizkuntza, baina bai praktikante irakurtzean hain hizkuntza determinatu.

20 comments:

Josu Lavin said...

Neuk honela idatzi nuke:

PSOEk kaleratu du video bat gogora ekarriz (ha) jarrera gogorra zein ukan zuen PPk 98ko su-etenean

Adeitsuki

josu Lavin

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Ez dut oraino eskuratu BERRIAkoen estilo-liburua. Beharbada datorren astean edo erosiko dut.

Evidentea da nondik nora jotzen duten, zeren egunero erabiltzen baitute zeuk salatzen duzun sintaxia hori zein zeharo artifiziala baita.

Graveena da ezen inor ez dela konturatzen sintaxi mota horrek egiten duen kalte fingabeaz.

Mintzatu behar liratekeenak isilik diraute zeren duda gabe ados baitaude sintaxi horren exzelentziaz.

Oker daude eta euskarak garesti ordainduko du.

Paideiaren Euskara Erkide Batua behar dugu zeinek erakutsiko baitu Euskaltzaindiaren Euskara Batuak zenbat kalte dakarkeen.

Adeitsuki

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Iruditzen zait oso ongi hori zure textua, Josu, baina agertu nahi dudana nik da ze redaktatu ahal da ere kambio txikiekin, txiki-txikiekin joan gabe "urruneko" forma eta possibilitateetara zein askotan dira hobeak nola hori zurea, baina beti nik kontrajartzen dut textu bat hurbil dagoena ganik "originala" zein da prensan agertua.

Hara hiru forma differente redaktatzekoak hori textua:

98ko su-etenean PPk izan zuen jarrera gogorra gogora ekarriz bideoa kaleratu du PSOEk

PSOEk kaleratu du videoa ekarriz gogora jarrera gogorra izan zuena PPk 98ko su-etenean

PSOEk kaleratu du video bat gogora ekarriz (ha) jarrera gogorra zein ukan zuen PPk 98ko su-etenean


Dudarik ez dagoke ze an hauek hiru possibilitateak lehengoa da -originala, ari garena kritikatzen- txarrena eta desinformativoena edo gutiago onena. Nolanahi da sekretu bat zer pensatu daoren interesatuek, ari garateke mundu isolatuan, eta hori izanik meneko internet. Zer egin?

Josu Lavin said...

Bai, erdikoa litzateke forma oso egokia.

Josu Lavin said...

Ikusten duzunez in erabili.com inork ez dit informatu nahi Videgain deituraren ahoskatzeaz ez eta virus hitzarena ere.

Ez al da harrigarri samarra.

Komprobatu beharko dut nik in situ hara joanda?

Zeuk ez daukazu nori galdetzerik? Iparraldekoren bat ezagutzen duzu galdetu ahal izateko?

Mila esker

Josu Lavin
***********

Erramun Gerrikagoitia said...

Isolatu edo isolatuxe gagozke ze, esaterako, galdetu duzu an aski plaza zabala (erabili.com) ea nola prononzatzen da virus Iparraldean eta nehor ez da dignatu ematera informatione hori. Ez da izango ez dagoelako ez dakienik hori baina gainera da emate informatione soil bat, factus bat non ez du erantzuleak posizionatu behar alde edo kontra ezeren.

Isolatuak gagozke, euskaldunok, euskararen mundua ganik interes generalak hon gure herritarrak.

Erramun Gerrikagoitia said...

Hara, Josu, ba dirudi dagoela telepathia eta synkhronia an pensamenduak. Kuriosoa.

Nik ez nekike nola lagundu zuri, Josu, puntu hontan, baina uste dut ezen bedere an hitz modernoak v ahoskatzen dela nola bilabiala, nola v.

Hori da, tristeki, eman daroena hak euskararen dynamika sozial handi azkar inmensoak!

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Idatzi duzu:

"Nik ez nekike nola lagundu zuri, Josu, puntu hontan, baina uste dut ezen bedere an hitz modernoak v ahoskatzen dela nola bilabiala, nola v."

Duda gabe, bilabiala (b) ipini duzun lekuan labiodentala esan nahi izan zenuke (v), ezta? Frantsesez eta labiodentala baita.

Hona hemen Xarles Videgain jaunari oraintxe bidali diodan e-posta:

Videgain jaun agurgarria,

Jakin nahi nuke VIDEGAIN zeure deiturako V hori frantsesez bezala ahoskatzen ote den, erran nahi baita, ea uve ezpainhorzkaria den.

Baiezkoan, hala egiten da euskaraz mintzatzen denean ere? Hala egiten duzu zeuk zeure deitura ahoz ematerakoan?

Eta virus hitza, adibidez? Frantsesez bezala ahoskatzen da eguneroko euskara mintzatuan erabiltzen denean?

Neu gazte nintzela LABIN idazten nuen, baina geroz erabaki nuen LAVIN idatziko nuela.

Ez dizut galdetzen ea egokia den edo desegokia v hori hala ahoskatzea, baizik eta ea hola erabiltzen den.

VIDEOA EROSI DUT ala BIDEOA EROSI DUT

Ahoskerari buruz ari naiz, zeren jakin badakit BIRUS erabili behar dela euskara batuan.

Mila esker

Josu Lavin
Getxo Bizkaia
***********

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai behar nuen esan v labiodentala ordez bilabiala, hori izan da nire huts bat an nik lar ezagutzen eta erabiltzen ez dudan terminologia. Eskusa nazazu eta nazazue.

Ea orai zer erantzun izaten duzun ganik Videgain buruz v letraren ahoskatzea, dugun ere ze ez da gorabehera personal bat baizik da aitzitik informatione bat edozeini zuzendua zein dago interesatua hortan. Daigun zorte on.

Niretzat, baina, ez du horrek munta handirik ze differentetzat hartzen dut orthographia eta orthoepia (edo bere synonymoa gehiago erabilia, zein ez datort orai gogora). Nik uste dut, nola ongi dakizu Josu, ze videoa behar da izkiriatu video izan baledi ere monolithikoki ahoskatua bideo, kin b bilabiala.

Josu Lavin said...

Bai, bat nator zurekin, ezen VIDEO idatzi behar dela VIDEO zein ere izan bailedi haren ahoskatzea, baina egia da ezen VIDEO euskaldun natural askoren ezpainetan /video/ dela ahoskatzen, zeina baita faktu bat oso haintzat hartzekoa zeini begiak ezin itxi baitizkiogu.

Videgainek du hitza.

Josu Lavin
***********

Erramun Gerrikagoitia said...

Faktu real asko dago euskaraz zeinei ez zaien egiten kasu izpirik ere. Halan gaur esan dute an tv, Euskal Telebista, ze reflotatu dutela eta lehorrean ipini hondoraturiko remolkadore bat, baina erabili duten hitza izan da atoiuntzi.

Euskal Herrian, euskaraz, ez da erabiltzen beste hitzik, da ere faktu bat, baizik remolkadore. Baina ez da errespetatzen faktu inukagarri hori, doazela edozein euskal portura ikusteko eta entzuteko. Soil erabiltzen da remolkadore, nola beste hizkuntza askotan, esaterako greko modernoan.

Baina askori realitateak, faktuak, bost axola.

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Videgainek ez deust erantzun eta ez dakit erantzungo deustan be, antza danez neure pregunteak oso maltzurrak edo ei direalako.

Videgain laster euskalzain oso egingo daukee (=dukete).

Ez dot ulertzen Videgain deituragaz batera Xarles/Xarlex izena be ikusi izana, berak egin daroan legez.

Euskara batua dan atoiuntzia ez dogu behar, ze geuk behar doguna da egiazko remolkadorea dan Euskara Erkide Batua' PAIDEIArena.

Beste gauzatxo bat itaundu gura neuskizu:

Hizkuntza romanikoen artean GAZTELANIA da verba grekoen ahoskerea hobetoenik gorde dauen hizkuntzea? Itaundu eiozu etxean daukazun zeure tesauro eta altxor' Mariki deritzonari.

Ados zagoz?

J.L.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nik baietz uste dut ezen antzik handiena duena ahoskeran kin hizkuntza grekoa dela gaztelania, baina da uste bat egina tik neure viventzia personala ezaguturik, asko edo guti, zenbait hizkuntza Europako.

Pena bat da, ez esatea gatik besterik, ez erantzutea Videgain-ek. Edozelan ez da mire egitekoa. Hara, holan gabiltza esanik gero garela arras demokratiko eta hartzen dugula kontuan edozein eretxi (parecido) eta oppinione (zeozer landuagoa ezi eretxi arin bat). Negar gogotik egiteko modukoa.

Josu Lavin said...

Erramun,

Uste dut zure ustea zeharo zuzena dela.
Gehiago esango nuke: ez soilik grekerazko hitzak, baina hitz grekolatinoak orokorki.

Grekerazko hitzetan, ahoskeran, hurbilago dago gaztelania' grekera klasikozko hitzetarik ezen ez grekera berria. Eta esango nuke ezen euskara' gaztelania bera baino hurbilago dagoela.

Bai, Videgainek edo Bidegainek erantzun behar lidake. Erantzun ez badiezat, hemen konstatazio bat geratuko da, nahiz eta interneteko gauzak ez diren betiereko.

Badakizu ezen galdetu dudala gauza bera in erabili.com, baina oraino ere inork ez du erantzun, eta ez duke erantzunen!

Ez al da bitxia? Ez al da arraro, raro eta radoa?

Bejondeiela!

Josu Lavin
**********

Erramun Gerrikagoitia said...

Buruz ahoskerea hon Videgain esango dut neuk dakikedana ezen zati hori hon Vide+gain prononzatzen dela nola frantzes modura pain (ogia) ahoskaturik pên, edo ahoskatzen zen euskal zyklistaren izena Indurain nola Indurên.

Baina erantzun behar luke, nola hemen nola han an erabili.com, besteren batek gehiago qualifikatuak. Baina ez dagoke qualifikationerik gure euskal munduan, nahiago dukete deus ez esan porsiakaso! Zein da ondorio beldurraren eta libertate ezaren.

Reivindikatzen dut, dugu giro libreagoa eta authonomoagoa an euskara. Libertatea zein eder den!

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Egia da, bukaerako gain hori seguru asko frantses erara ere ahoskatzen dateke.

Neuk jakin nahi nuke nola ahoskatzen duen Videgainek bere deitura proprioa.

Niri galde badiezadate nola ahoskatzen dudan neure deitura ez nuke inolako problemarik, esan egingo nuke eta kito.

Goizeon zita hartu dut telefonoz seme nagusiaren medikuarekin eta LAVIN deitura ve labiodentalaz ahoskatu dut.

Neuk nahita horrela ahoskatzen dut ordenagailuan azkarrago aurki dezan eta verekin idazten dela esan behar ez izateko.

Nire aitak /labín/ ahoskatzen zuen eta nire anaiek ere /labín/, baina neuk /lavin/ ahoskatzen dut neure koskoilek hala hartaraturik.

Ez dakit zeren beldur diren!

Bon, bai ba dakit, egiaren beldur dira, zeren gezur huts taigabean baitautza.

Zer egingo diegun!

Josu Lavin
***********

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, egiaren beldur dira. Nik ez dut dudarik hortan.

Behar dugu libertatea izan ez daigun beldurrik, libertatea zein ez daukagun injustuki eta absurduki.

Josu Lavin said...

Behin Beñat Oihartzabalek esan zidan ezen /video/ eta honelakoak ahoskatzen direla Iparraldeko euskaran. Sinzeroa izan zen, nahiz eta bere ustetan /bideo/ ahoskatzen ikasi behar luketen.

DRIVER hitza askotan erabiltzen da gaur egun informatika munduan dispositivo baten programa kontrolatzailea izendatzeko.

Gutxi gora behera /draiver/ ahoskatzen da zeuk ongi dakizunez.

Zer egin behar dute euskal gazteek Oihartzabal eta kompainiaren aravera?

/draiber/ ahoskatu behar al dute?

Modu zikinean jokatzen dute eta gehiegi pringatzen dira.

Egunen batean egindako kalteen kontua pasatu beharko zaie be-de-burro-zale guztioi.

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Da mania bat kontra v letrea. Esaterako ez dago kontratasunik kontra m letrea zeren ez bait dago maniarik kontra hori letra hori.

Hola funzionatzen du askok -holan esaten da [funzionatu (sic)] herritar gehienen artean- an euskararen mundua, funzionamendu hori da egiazko reala, konstatablea. Eta dago, nola esan bait dugu, beldur paralizantea.

Josu Lavin said...

Bai, Erramun, halaxe da.
Beldur paralizante eta kastrantea.

Bestalde, neuk FUNKZIONATU esaten dut (koskoilak direla eta), baina entzun' FUNZIONATU entzuten dut euskaldun ustez ezjakinen artean eta FUNCHIONATU soldatapeko euskal irakasle jatorren ahotan eta berauen viktima diren ikasleenetan.

Bejondeiela! Que les den!

Josu Lavin
***********