Friday, June 09, 2006

Ote litzateke argiago informativoki?

Segurua da ze ba da differentziarik artean redaktatu modu edo forma batean edo bestean. Horrek bere eragina dauka informationean hartzen duena irakurleak, forma batzuk dira effektivoago ezi besteak, batzuk dira soliago eta besteak aitzitik zurrunago, batzuk airosago eta positivoago eta besteak nekeago eta zailago. Orduan ez da berdin redaktatu modu batean edo bestean, izanik ere bi formok ere korrektuak. Da nola automobilak zein batak eroaten zaitu eroso eta arin eta besteak kankarro bat bai zaitu eroaten baina nekez eta deseoroso edo bedere deserosoago.

Gaur (Berria egunkaria, barikua 9 ekaina 2006, euskal herria harian, 9. or) agertzen da hau titularra:

Patxi Lopezek baztertu egin du PSE-EEren eta Batasunaren arteko akordio bat

Hau titularra ez danik korrektua, nire ustez, ez luke nehork esango, baina ba dira forma possible differenteak hori redaktatzeko bat baino gehiago. Esaterako:

PSE-EEren eta Batasunaren arteko akordio bat baztertu egin du Patxi Lopezek

Baina komparatzen balira bi phraseok esan ahal da ezein duda barik ze bat da -informativoki- askoz effektivoago eta diskursivoago ezi bestea, dela hobea egunkariak redaktatua ezi nik ezarria modu hypothetikoan. Bada dudarik ez dago bat da hobea ezi bestea. Baina da dira forma possible oraino hobeak eta effektivoagoak eta diskursivoagoak. Hara batzuk:

Patxi Lopezek baztertu egin du akordio bat PSE-EEren eta Batasunaren artean

edo

Patxi Lopezek baztertu egin du akordio bat artean PSE-EE eta Batasuna

Ez ote dugu behar txerkatu eta analysatu onena edo bedere hobea litzatekeena? Ez ote du hori ahalegina euskaldun irakurleak eta ere euskarak? Ez al du zentzuzkorik ezer hemen izkiriatuak? Non dira irakurleon zuzenak?

No comments: