Wednesday, June 21, 2006

Nahi ez. Erraz edo errazago nahi ez.

Esaterako titular hau (Berria, in internet, eguaztena 21 ekaina 2006) izan ahal zen errazki errazago baina antza ez da nahi, explizitoki eta jakinaren gainean ez da nahi, klarki ez da nahi, eztakit zeren izenean. Ez da nahi izan. Mintzo delarik buruz dioena hak Chomsky linguista eta philosophoak dio ze dio Chomsky-k hau

Elkarren aliatu dira Bush eta Bin Landen zibilizaioen talkara garamatzatelako

Baina nahi balitz, nahi balezagu, redaktatu ahal da hori mezua errazago, errazki gainera anitz errazago, esaterako, hontara:

Elkarren aliatu dira Bush eta Bin Landen ze (edo zeren) zibilizaioen talkara garamatzete

edo

Elkarren aliatu dira Bush eta Bin Landen ze (edo zeren) garamatzate zibilizaioen talkara

Zergatik ez da nahi hobea noiz hori egiten ahal da erraz-erraz? Nik ezin ulertu, nork bai? Ala ote dira bi possibilitateak, bi variableak berdin erraz ulertzeko (eta ere irakurtzeko voz goraz: garamatzatelako [viva gu!])?.

No comments: