Monday, May 24, 2021

Correcto izanic ere, possibilitateac bat baino guehiago

 Sarri, ascotan, gauza bat eguiteco ongui izaiten dira escura modu bat baino guehiago nahizta possibilitate differente horietan ez dira auquera guztiac berdin on respectuz hain delaco helburua. 


Halan gaur dakart hona exemplu bat aguertua an ETB1 -astelehena 24 maiatza 2021- eta guero ondoren jarrico dut nic bere auquera alternativoa, ustez dena hobea ze originala casu emanez ki gradu edo nivel communicativoa behar dena kin iracurlea edo entzulea, receptorea. Hara, lehenengo aguertua an ETB1eco informativoac nola azpiohar

Gaurtik, britaniarrak PCR proba egin gabe sartu daitezke

 

eta hemen goicoaren auquera alternativoa (ustez hobea dena communicativoqui)

Gaurtik, britaniarrak sar daitezke egin gabe PCR proba 


¿Gogoan hartzecoac eta haintzat hartzecoac (ez derrigorrez arrazoi emanic) othe dira honaco reflexioneac an mass mediaco departamendu bat? Gogoetatzea ea berdineco nivelean dagozen an ranking communicativoa auquera biac.

No comments: