Monday, May 31, 2021

Bat, ez da ulertzen asqui ongui

 Esateraco gaur (astelehena 31 maiatza 2021) an ETB1eco informativoac eguerdian, gaituzte informatu batetic izquirioz eta bestetic (gauza berbereraco) vozez edo verbaz noiz mintzo zen corresponsala. 

Halan zegoen izquiriatua 

birsortze tasa 

bainac momentu berean corresponsalac esaten zuen 

erreproduzio tasa 

Seguru ze ez ditu gure cerebroac berdin captatzen eta hortaz enthelegatzen horiec auquera informatico biac (birsortze tasa eta erreproduzio tasa). Gainera ba dagoque arrazoin edo justificationeren bat tzat hori desdoblea artén iracurri beguiz edo entzun belharriz. Ni nago ze, original garbi impolutoa da birsortzen tasa eta bestea erreproduzio tasa sortu da lehenengoaren rebotetic afin izan hobeto, aisago, fiteago, ... ulertua eta captatua bere significantza zeina da edozein mezuren helburua, izanic izquirioz edo verbaz ezen zer nahi du esan horrec delaco hain mezu batec. 


Baina nahi izan balute ezarri hori mezua aisago eta realago tzat edozein jarri ahal zuqueten holan 

reproduzio tasa

3 comments:

Anonymous said...


Eta honela?:

reproduktio tasa.

edo gutxienez:

reprodukzio tasa.


Luis Lauzirika

Erramun Gerrikagoitia said...

Nire ustez eta ere gustoz dira auquera biac baliagarriac.

Josu Lavin said...

reproductione tasa da nafdarreraz